Jongeren in het verkeer centraal bij Limburgse evenementen

Limburgse evenementen staan komend weekeinde deels in het teken van jongeren in het verkeer. Er zijn activiteiten rond onderwerpen als alcohol in het verkeer en afleiding op de weg. De projecten maken jonge verkeersdeelnemers meer bewust van de hun eigen verantwoordelijkheid. De activiteiten worden in kader van het ‘jaar van de jonge bestuurder’ georganiseerd in opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL).

Bob

Het Bob-campagneteam van Veilig Verkeer Nederland gaat met jongeren in gesprek over alcohol in het verkeer. Dat gebeurt tijdens ParkCity Live op zaterdag 5 juli en op het O.L.S.(Oud Limburgs Schuttersfeest) in Grevenbicht op zondag 6 juli. Het Bob-campagneteam benadert groepen vrienden die samen op stap zijn. Zij vragen jongeren wie van hen de Bob is en laten deze voor vertrek een blaastest ondergaan. De Bobs die inderdaad nuchter zijn, worden bedankt met een gadget. Veilig Verkeer Nederland wil met de actie jongeren laten weten dat het wordt gewaardeerd als zij hun verantwoordelijkheid nemen in het verkeer.

Shotgun

Zondag 6 juli is het Shotgun-promotieteam van Veilig Verkeer Nederland op Stereo Sunday in Venlo. Het project maakt jongeren duidelijk hoe belangrijk de rol van de bijrijder is om de veiligheid in het verkeer te verbeteren. Met de term ‘Shotgun’ (afkomstig uit de Verenigde Staten) wordt de beste plek in de auto, de bijrijdersstoel, bedoeld. Een Shotgun neemt de telefoon aan, bedient de navigatie, verzorgt de muziek en zorgt ervoor dat vrienden achterin de chauffeur niet afleiden. De Shotgun checkt of de chauffeur ook echt de Bob is en durft er wat van te zeggen als er riskant gereden wordt.

Witte waas

Op zondag 6 juli gaat Stichting TeamAlert met jongeren in gesprek op Stereo Sunday in Venlo over het gebruik van drugs (in combinatie met alcohol ) in het verkeer. Door vrienden én de bestuurder te betrekken bij het gesprek, wordt er ingespeeld op het sociale aspect en ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilige terugreis: géén bad trip of witte waas! De Witte Haas is de mascotte van de campagne en staat symbool voor een veilige reis.

Jaar van de jonge bestuurder

Beginnende automobilisten in Nederland hebben een ruim vijf keer groter ongevalsrisico dan ervaren bestuurders. Dat komt door een gebrek aan rijervaring en het risicogedrag dat kenmerkend is voor jongeren. Ook blijkt dat veel ernstig gewonden vallen onder 16- tot en met 24-jarigen. Reden voor het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg om 2014 in het teken te stellen van deze groep jonge mensen achter het stuur. Met een aantal projecten voor en door jongeren wordt deze doelgroep het komende jaar extra geïnformeerd en uitgedaagd na te denken over hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat om verkeersveiligheid. Van alle dodelijke ongevallen in Limburg is 25% een jonge automobilist of bromfietser.

Samen maken we van de nul een punt!

Verantwoordelijke voor deze campagne in Limburg is het ROVL. Dit is het onafhankelijk bestuursorgaan, dat in opdracht van de Provincie Limburg, werkt aan de verbetering van de verkeersveiligheid in Limburg. Het ROVL heeft, in lijn met de Europese ambitie, tot doel om vanaf 2011 jaarlijks 25.000 potentiële verkeersslachtoffers te voorkomen. De ambitie in Limburg gaat echter nog veel verder. Ieder verkeersslachtoffer is er één teveel. ROVL streeft dan ook naar nul verkeersslachtoffers. Deze projecten, waarin jongeren worden aangesproken op hun gedrag, past helemaal bij deze filosofie. Het voorkomen van ongevallen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samen maken we van de nul een punt!

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Limburg