Interview met Michel Boerrigter over Multimodale Reisinformatie naar aanleiding van PlanLab


Interview met Michel Boerrigter van Calendar42 over Multimodale Reisinformatie, het PlannerStack consortium en de MMRI oplossing van Calendar42 naar aanleiding van het PlanLab event op 12 december 2013 in Amersfoort.

1. Wat is uw definitie van Multimodale Reisinformatie?

Reisinformatie is voor geen enkele reiziger een doel op zich, maar altijd een middel, een antwoord op de vraag; hoe, waar en wanneer kom ik van A naar B? Daarbij komt nog eens het feit dat een reiziger niet denkt in termen van modaliteiten of vervoersplanning, maar in termen van comfort, efficiëntie, tijd, geld en toegankelijkheid.

Naar mijn inzicht zou multimodale reisinformatie dan ook moeten staan voor een naadloze integratie van de verschillende vervoersketens, waarbij de reiziger persoonlijk ondersteund kan worden in zijn of haar persoonlijk reisbehoefte, hoe flexibel deze ook is.

2. Calendar42 biedt onder meer reisinformatie gekoppeld aan een agenda-omgeving. Waarom de koppeling met een agenda?

Calendar42 is gestart vanuit de visie dat ons dagelijkse leven een steeds flexibeler karakter krijgt, waardoor kansen ontstaan voor het dynamischer plannen van onze dag. Onze dienst is dan ook niet alleen het koppelen van real-time reisinformatie aan een agenda-omgeving, de reisondersteuning is slechts één van de services die de eindgebruiker ondersteunt in zijn of haar dagelijks leven.

Calendar42 maakt hierbij gebruik van de tijd, lokatie en sociale aspecten die binnen de agenda van de gebruiker terug te vinden is en voegt op basis hiervan bijvoorbeeld automatisch reisadviezen toe op het moment dat het voor de gebruiker relevant is. Vooral de sociale aspecten zijn hierbij belangrijk, zo kan er gedacht worden aan het voorstellen van de best bereikbare lokatie voor een gezamenlijke meeting of het automatisch op de hoogte houden van de reisvoortgang naar de mensen waarmee je een afspraak hebt.

3. Calendar42 ontwikkelt ook producten gericht op Human Resource Management. Waarom is voor die invalshoek gekozen?

Niet alleen ons dagelijkse leven krijgt een steeds dynamischer karakter maar ook veel bedrijven en instellingen hebben grote behoefte aan flexibiliteit en mobiliteit in hun organisatie. Het integreren van persoonlijke planning met dynamische personeelsplanning was dan ook een logische stap.

4. Hoe multimodaal en hoe persoonlijk is het reisadvies dat de gebruiker ontvangt?

Binnen Calendar42 kiest de gebruiker voor het openbaar vervoer of de auto als uitgangspunt. Op basis van dit profiel worden automatisch reisadviezen in de agenda geplaatst en, zéér belangrijk, altijd up-to-date gehouden. Een verschoven afspraak wordt automatisch doorgevoerd in een aanpassing in het reisadvies en een verstoring op het spoor of op de weg vindt direct zijn weg terug in de agenda. Je hoeft als reiziger dus niet meer op zoek naar de informatie, de informatie vindt jou.

Voor het openbaar vervoer maken we hierbij gebruik van de binnen Plannerstack ontwikkelde dynamische routeplanner met daarin deur tot deur planning inclusief looproutes, fiets, tram, bus, trein, metro, veerpont en trein.

5. Kwalitatieve, beschikbare en open brondata zijn cruciaal. Welke brondata zouden jullie er graag bij hebben?

Stap 1 is het compleet krijgen van het totale OV aanbod in Nederland. Er zijn helaas tot op de dag van vandaag bijvoorbeeld nog steeds vervoerders die hun data niet of niet juist beschikbaar stellen.

De tweede stap is er met elkaar voor te zorgen dat de kwaliteit van de data structureel wordt verbeterd. Wij geloven niet in een model van “pleisters plakken”, maar in aanpak bij de bron. Daarmee willen we zeker niet de verantwoordelijkheid afschuiven naar de vervoerders, sterker nog we zien het juist als een gezamenlijke taak van de gehele keten: van reiziger, tot dienst aanbieder, tot data aggregator, tot loket, tot vervoerder en tot de opdrachtgever om op een constructieve en degelijke manier samen te werken in dit proces.

In parallel is het natuurlijk van belang dat de reiziger zoveel mogelijk wordt ontzorgd, dit kan binnen de context van het openbaar vervoer door aanvullende informatie te ontsluiten, zoals bijvoorbeeld: looproutes op stations, toegankelijkheidsinformatie voor minder validen, reizigers feedback, of overzichten van faciliteiten (liften, ov-fietsen, etc.), maar ook door middel van de koppeling naar de auto te faciliteren. Voor de hand liggende databronnen zijn dan P&R lokaties en overige parkeerinformatie of oplaadstations voor elektrische auto’s.

Onze visie gaat ook verder dan Nederland alleen, een logische stap is de uitbreiding en samenwerking met andere Europese of internationale vervoerders, overheden en partijen.

6. Hoe zit het verdienmodel van Calendar42 in elkaar?

Voor consumenten is Calendar42 volledig gratis. Ons verdienmodel is gebaseerd op de zakelijke implementaties en oplossingen, bijvoorbeeld door onze automatische urenregistratie of het slim en dynamisch plannen van flexibel personeel.

7. Calendar42 is initiatiefnemer van het PlannerStack consortium. Waarom dit initiatief en wie nemen verder deel aan PlannerStack?

Door de ontwikkelingen in de informatietechnologie en daarmee de enorme versnelling op het gebied van slimme en dynamische diensten, verschuiven ook de behoeftes van eindgebruikers. Eisen die de consument steeds meer zal gaan stellen zijn context-afhankelijke, pro-actieve, actuele, gepersonaliseerde, maar bovenal eenvoudige, ondersteunende en ontzorgende diensten. Het is dan ook van belang dat er diensten worden ontwikkeld die continue blijven meegroeien met deze dynamische context, waaronder reisinformatie. Helaas bleken de beschikbare oplossingen op het gebied van reisinformatie hierin tekort te schieten. Toen zat er nog maar een ding op: zelf de handen uit de mouwen steken.

Plannerstack is een consortium van ontwikkelaars die de visie delen dat echte structurele innovatie alleen mogelijk is op basis van samenwerking en dus ook niet achter gesloten deuren moet plaats vinden. De expertise van deze ontwikkelaars ligt op het gebied van planning en reisinformatie technologie. Naast Calendar42 zijn dit vanaf dag één innovatieve clubs zoals Bedatadriven, Conveyal, GoAbout, Mecatran, OVinfo en Opengeo, maar inmiddels hebben ook partijen als Waag Society met hun CitySDK en DAT.mobility aangegeven graag te willen instappen.

8. Wat is het doel van PlannerStack en hoe willen jullie dat bereiken?

Binnen Plannerstack wordt een reisinformatie "gereedschapskist" ontwikkeld. Het doel van deze gereedschapskist is om iedereen in de gelegenheid te stellen om eenvoudig reisinformatie diensten en applicaties te bouwen. Dit geldt zowel voor de deelnemende partijen binnen Plannerstack, de deelnemende regio’s binnen het Beter Benutten traject als voor iedere andere geïnteresseerde partij. Hiermee voorkomen we dat iedereen het wiel opnieuw moet uitvinden en zo kunnen we elkaar helpen en stimuleren om de lat steeds iets hoger te leggen en daarmee de reiziger steeds beter ondersteunen.

Daarom staan wij voor open. Open source (code), open kennis, een open community en uiteraard open data.

Een actueel overzicht betreffende alle informatie rondom Plannerstack is beschikbaar op http://plannerstack.org.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur Infrasite