Dura Vermeer en Rijkswaterstaat passen innovatieve verlichting toe bij A74

Radars langs de weg die fietsers en voetgangers detecteren, lussen in de weg die auto’s herkennen, vleermuisvriendelijke verlichting en een astronomische klok. Deze voor Nederland unieke combinatie is door aannemer Dura Vermeer en opdrachtgever Rijkswaterstaat op een slimme manier toegepast op een locatie waar mens en natuur samenkomen: de A74 bij Venlo.

De gemeentelijk weg Ulingsheide in Venlo doorsnijdt de natuurlijke inrichting ter plekke. Het innovatieve radarsysteem langs Ulingsheide detecteert fietsers en voetgangers. De straatverlichting gaat vervolgens aan als de fietsers of voetgangers passeren. Daarbuiten is de verlichting uit. Hierdoor verstoort de verlichting de omliggende natuur zo min mogelijk en maken fietsers en voetgangers veilig gebruik van de weg.

Sociaal veilige verlichting

Met de dynamische openbare verlichting vonden Dura Vermeer en Rijkswaterstaat de balans tussen sociaal veilige verlichting en natuurvriendelijke verlichting. De verlichting gaat alleen aan voor fietsers en voetgangers, de vorm en richting van de lichtbundel en de amberkleur hindert de natuur en de vleermuizen zo min mogelijk. De unieke combinatie van verlichtingstechnieken is op maat ontworpen voor Ulingsheide en de omliggende natuur.

Radars

De toegepaste Dopplerradar detecteert voetgangers en fietsers. Drie radars komen in actie als voetgangers en fietsers het gebied betreden en weer verlaten. Als de radar een voetganger of fietser mist, schakelt de verlichting na 10 minuten alsnog uit. Deze tijd is zorgvuldig berekend: een voetganger loopt gemiddeld 4.000 meter per 60 minuten. Dit is 66,66 meter per minuut. De afstand tussen de radars die het verste van elkaar verwijderd zijn is 310 meter. Dit betekent dat een wandelaar in ongeveer 5 minuten het gebied doorkruist. De overige 5 minuten zijn extra om een voetganger de gelegenheid te geven het gebied uit te lopen.

De radar detecteert of de passant een fietser of voetganger is op basis van snelheid en richting. De verlichting reageert hierdoor niet op dieren. Voor de detectie van voertuigen ligt een detectielus in het asfalt. Wanneer alleen een voertuig gedetecteerd wordt, schakelt de verlichting niet in. De astronomische klok bepaald vanaf welk tijdstip de verlichting in schakelt.

Vleermuisvriendelijke verlichting

Vleermuizen zijn schuwe diertjes die eigenlijk maar slecht kunnen vliegen, ze zijn een gemakkelijke prooi voor roofvogels. Ze vliegen daarom pas uit als het schemerachtig wordt. Vleermuizen zien anders dan mensen, ze nemen vooral blauw en ultraviolet licht sterk waar, ze mijden dit licht omdat ze hierdoor verblind worden. Normale wegverlichting straalt veel van dit voor ons onzichtbare licht uit. De speciaal ontworpen vleermuisvriendelijke Bat-lamp heeft dat niet. De Bat-lamp is een speciale ledlamp die in opdracht van Rijkswaterstaat door LedExpert is ontworpen en door de zoogdieren vereniging getest is. Ulingsheide bij de A74 heeft met de Bat-lamp een wereld primeur.

Realisatie A74

Voor de dynamische openbare verlichting werken samen: Dura Vermeer, Rijkswaterstaat, gemeente Venlo en Imtech. De dynamische openbare verlichting wordt gerealiseerd in het kader van de A74. Het werkterrein is 5,5 km lang, waarvan realisatie van 2,5 kilometer nieuwe weg. Binnen het project zijn 9 kunstwerken (bruggen, viaducten, ecoduct), 9 duikers en ongeveer 35.000 m2 geluidsschermen langs de A73 en de A74. Daarnaast wordt de Wilderbeek verlegd, vindt natuurcompensatie plaats en worden ecologische verbindingen gerealiseerd.

Met de komst van de Rijksweg 74 realiseren Dura Vermeer en Rijkswaterstaat een nieuw ecoduct, één van de grootste ecoducten in Nederland. In de directe omgeving van het ecoduct wordt natuur aangelegd. Voor de kwaliteit van de natuur en de kruisende fauna nemen Dura Vermeer en Rijkswaterstaat maatregelen. Naast een aangepaste snelheid van 30 kilometer per uur passen we ook de verlichting aan. Dit was een uitdaging, omdat de weg ook sociaal veilig moet zijn. Daarom is gekozen voor zogenaamde dynamische openbare verlichting met speciale vleermuisvriendelijke verlichting.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat