Per 1 januari 2012 vormen IVW en VI de Inspectie Leefomgeving en Transport

De VROM-Inspectie (VI) en de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) fuseren. Vanaf 1 januari 2012 vormen zij samen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De fusie komt voort uit de herschikking van de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en Verkeer en Waterstaat (VenW). Dat heeft geleid tot het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). De ILT is onderdeel van IenM.

De ILT bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. Behalve op naleving van wet- en regelgeving op het terrein van IenM, ziet de ILT ook toe op naleving van wet- en regelgeving van de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (nucleair en straling) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (bouwen en wonen).

De inspectie staat voor een goede dienstverlening, rechtvaardige handhaving en adequate opsporing. Beleidmakers bepalen de regels, burgers en bedrijven zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en de inspectie ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving.

De ILT staat onder leiding van de inspecteur-generaal Jenny Thunnissen en omvat zes inspectiedomeinen en twee directies:

•  ILT/Risicovolle Stoffen en Producten
•  ILT/Risicovolle Bedrijven
•  ILT/Water, Bodem en Bouwen
•  ILT/Luchtvaart
•  ILT/Rail en Wegvervoer
•  ILT/Scheepvaart
•  ILT/Bedrijfsvoering
•  ILT/Handhavingsbeleid

De ILT is gevestigd in Den Haag, Utrecht, Hoofddorp, Rotterdam, Eindhoven, Arnhem, Groningen en Zwolle. De website van de ILT is vanaf 1 januari 2012 te bezoeken via www.ilent.nl. Het twitteraccount is dan bereikbaar via InspectieLenT.

Voor vragen aan de ILT kan vanaf 1 januari 2012 contact worden opgenomen met het Informatiecentrum via telefoonnummer 088 489 00 00 of via de Contact-link op de website.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)