Provincie Zuid-Holland plaatst DRIPS in Westland

De provincie Zuid-Holland plaatst vanaf 12 december dynamische routepanelen, zogeheten DRIPS, in het Westland. In totaal gaat de provincie zo’n 24 dynamische borden in het tuinbouwgebied neerzetten. De elektronische borden bieden alternatieve routes als een weg vanwege bijvoorbeeld een ongeluk is afgesloten. Resultaat: betere doorstroming en een kortere reistijd.

Het wegennet in het economisch belangrijke Westland is compact en druk. Als er een ongeval gebeurt, staat het verkeer al snel muurvast. De provincie plaatst de nieuwe routeborden (voluit Dynamische Route Informatie Panelen) om weggebruikers sneller op alternatieve routes te kunnen wijzen. De meeste panelen komen langs provinciale wegen te staan, ook komen er enkele op gemeentelijke uitvalswegen.

Werkzaamheden

Het plaatsen van een DRIP duurt ongeveer twee dagen. Dat kan in sommige gevallen betekenen dat omwonenden enige geluidsoverlast ondervinden. De provincie heeft de betrokken bewoners hierover ingelicht. Om de DRIPS aan te sluiten op het energienetwerk, moet het nodige graafwerk worden verricht. Voor zover mogelijk werkt de provincie vanuit de berm, zodat het verkeer nauwelijks hinder ondervindt van de werkzaamheden. In enkele gevallen moeten we tijdelijk een rijstrook afsluiten. De totale werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer twee weken.

Grote verbetering

DRIPS betekenen een enorme sprong voorwaarts bij het managen van verkeersstromen na een calamiteit. Bij een incident op de provinciale weg moet een medewerker van Zuid-Holland er nu nog op uit om eigenhandig de bordjes voor omleidingsroutes open te klappen. Dit laat dikwijls even op zich wachten omdat de medewerker zelf ook in de file staat.

Netwerk

Rijkswaterstaat en de gemeente Den Haag spelen een belangrijke rol in het project. De DRIPS zijn onderling gekoppeld zodat de overheden weggebruikers kunnen informeren over elkaars wegen. De wegbeheerders zijn zo in staat om verkeer over elkaars wegennet om te leiden.

Meer informatie

Kijk op www.zuid-holland.nl/drips voor actuele informatie. Op deze webpagina zijn ook de planning en locaties te vinden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland plaatst DRIPS in Westland | Infrasite

Provincie Zuid-Holland plaatst DRIPS in Westland

De provincie Zuid-Holland plaatst vanaf 12 december dynamische routepanelen, zogeheten DRIPS, in het Westland. In totaal gaat de provincie zo’n 24 dynamische borden in het tuinbouwgebied neerzetten. De elektronische borden bieden alternatieve routes als een weg vanwege bijvoorbeeld een ongeluk is afgesloten. Resultaat: betere doorstroming en een kortere reistijd.

Het wegennet in het economisch belangrijke Westland is compact en druk. Als er een ongeval gebeurt, staat het verkeer al snel muurvast. De provincie plaatst de nieuwe routeborden (voluit Dynamische Route Informatie Panelen) om weggebruikers sneller op alternatieve routes te kunnen wijzen. De meeste panelen komen langs provinciale wegen te staan, ook komen er enkele op gemeentelijke uitvalswegen.

Werkzaamheden

Het plaatsen van een DRIP duurt ongeveer twee dagen. Dat kan in sommige gevallen betekenen dat omwonenden enige geluidsoverlast ondervinden. De provincie heeft de betrokken bewoners hierover ingelicht. Om de DRIPS aan te sluiten op het energienetwerk, moet het nodige graafwerk worden verricht. Voor zover mogelijk werkt de provincie vanuit de berm, zodat het verkeer nauwelijks hinder ondervindt van de werkzaamheden. In enkele gevallen moeten we tijdelijk een rijstrook afsluiten. De totale werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer twee weken.

Grote verbetering

DRIPS betekenen een enorme sprong voorwaarts bij het managen van verkeersstromen na een calamiteit. Bij een incident op de provinciale weg moet een medewerker van Zuid-Holland er nu nog op uit om eigenhandig de bordjes voor omleidingsroutes open te klappen. Dit laat dikwijls even op zich wachten omdat de medewerker zelf ook in de file staat.

Netwerk

Rijkswaterstaat en de gemeente Den Haag spelen een belangrijke rol in het project. De DRIPS zijn onderling gekoppeld zodat de overheden weggebruikers kunnen informeren over elkaars wegen. De wegbeheerders zijn zo in staat om verkeer over elkaars wegennet om te leiden.

Meer informatie

Kijk op www.zuid-holland.nl/drips voor actuele informatie. Op deze webpagina zijn ook de planning en locaties te vinden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Zuid-Holland