IVW sluit convenant met taxi- en touringcarbedrijf Van Driel te Oss

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) en taxi- en touringcarbedrijf Van Driel Cars B.V. hebben op 23 november een convenant ondertekend. Hiermee streven de organisaties naar optimale naleving van wet- en regelgeving en daarmee naar optimale veiligheid en duurzaamheid. Ook zetten zij in op een vermindering van de toezichtlast. Het is het eerste personenvervoersbedrijf waarmee de IVW een convenant afsluit dat zowel taxi- als touringcardiensten aanbiedt. Tevens is het de eerste vergunninghouder in de taxibranche die een convenant met de inspectie heeft.

Met het convenant neemt de Van Driel Groep meer eigen verantwoordelijkheid over naleving, veiligheid en duurzaamheid, brengt het de risico’s in kaart en streeft er aantoonbaar naar deze te beheersen. De inspectie zal het toezicht efficiënter en effectiever inrichten met een minimale toezichtlast.

De Van Driel Groep is een van de grootste personenvervoersbedrijven in de Brabantse regio. Het bestaat onder meer uit Vervoerservice van Driel B.V. met taxivervoer en Vervoersdienst van Driel B.V. met touringcarvervoer. Het taxibedrijf uit Oss heeft ongeveer 460 taxi’s die voor het merendeel worden ingezet zakelijk- en doelgroepenvervoer (groeps- en ziekenvervoer, regio en treintaxi). Daarnaast heeft het busbedrijf negentien touringcars die worden ingezet voor zakelijk vervoer, schoolvervoer, meerdaagse- en dagtochten. Van Driel verzorgt tevens het openbaar vervoer in Oss met kleine stadsbussen en biedt de NS ondersteuning bij spoorstremmingen. Om voor een convenant in aanmerking te komen moet een bedrijf voldoen aan verschillende criteria. Zo moeten de beheersmaatregelen voor veiligheid, kwaliteit en interne controle goed zijn. Verder zijn goede resultaten bij eerdere inspecties een voorwaarde en moet het bedrijf aantoonbaar gemotiveerd zijn om de risico’s te beheersen. Als een organisatie aan die voorwaarden voldoet, maakt de inspectie afspraken over hoe zij toezicht houdt. In de nieuwe vorm van toezicht beoordeelt de IVW de kwaliteit van de beheersingsmaatregelen, de borging om de wet- en regelgeving na te leven en de minimalisering van de risico’s. De IVW wil met het afsluiten van convenanten bedrijven tot een kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering stimuleren en het terugdringen van risico’s bevorderen, terwijl de inspectie zich meer kan richten op vervoerders die meer toezicht nodig hebben.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)