Bezoek het ParkeerPaviljoen

Parkeren maakt integraal onderdeel uit van een toenemend aantal verkeersvraagstukken. Denk aan de rol van parkeren binnen het groeiende vraagstuk van stedelijke bereikbaarheid of de bijdrage die parkeren vanuit financieel perspectief levert bij de oplossing van verkeers- en parkeervraagstukken. En denkt u ook eens aan de snel groeiende belangstelling voor fietsparkeren als onderdeel van een multimodale vervoersketen. Om een platform te bieden voor kennisuitwisseling, discussie en het leggen van contacten wordt tijdens Verkeer & Mobiliteit het ParkeerPaviljoen georganiseerd door Acquire Publishing, ParkeerNetwerk Nederland en ExpoProof.

Ronde Tafel discussie: Fietsparkeren

11.00-12.00 uur

Bij stadscentra en op stations is de fietsenchaos een bekend straatbeeld. Met man en macht wordt door veel partijen gewerkt om dit tegen te gaan. Nieuwe fietsparkeerlocaties worden gebouwd, producten worden ontwikkeld, gelden worden vanuit overheidswege vrijgemaakt en het ontwikkelen van fietsparkeerbeleid neemt steeds vastere vormen aan. Maar wie betaalt de rekening voor ontwikkeling, onderhoud en beheer? Is betaald fietsparkeren een optie en zo ja, onder welke voorwaarden? Tijdens het RondeTafelGesprek op het parkeerpaviljoen wordt dit onderwerp besproken.

Aan tafel zullen aanschuiven:

André van Schie – raadslid VVD, gemeente Utrecht

Ineke Spapé – directeur SOAB

Hugo van der Steenhoven – directeur Fietsersbond

André Pettinga – procesmanager Grontmij

Ronde Tafel discussie: Bereikbaarheid en parkeren

13.00 – 14.00 uur

Waarom staan mensen in de rij te wachten op een vrije parkeerplaats terwijl andere parkeerlocaties nog voldoende plaats bieden? Een onwenselijke situatie die echter de praktijk van alledag is in veel steden. Doelstellingen om uitstoot tegen te gaan en de congestie te verminderen moeten worden gehaald. Parkeer Route Informatie Systemen, Parkeer Verwijs Systemen, online parkeerinformatie, gastheren en andere middelen worden ingezet om het probleem te verhelpen. De consument is grillig en laat zich blijkbaar niet zo gemakkelijk sturen.

‘De grilligheid van de consument’ wordt besproken tijdens het RondeTafelGesprek op het parkeerpaviljoen.

Aan tafel zullen aanschuiven:

– Arie de Bie – gemeente Zwolle

– Gerard Tertoolen – XTNT

– Thomas Oostwal – Q-park

– Patrick Manning – Hoofdbedrijfschap Detailhandel (onder voorbehoud)

– Martijn Akkerman – Witteveen+Bos

Discussieer mee bij de RondeTafelGesprekken

U wordt van harte uitgenodigd om mee te discussiëren tijdens de RondeTafelGesprekken. Daarvoor hoeft u zich niet op voorhand aan te melden. Wel dient u zich te registreren voor uw bezoek aan de vakbeurs Verkeer & Mobiliteit via www.verkeerenmobiliteit.nl!

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Verkeer, Mobiliteit & Parkeren