Floating Car Data van TomTom

infrasite_insert_image_1
Floating Car Data (FCD) is een relatief nieuwe methode om snelheid en reistijd op het wegennet te meten. Door gebruik te maken van anonieme metingen van voertuigen die rondrijden, is veel efficiënter een beeld te vormen van de situatie op de weg. In een groeiend aantal toepassingen wordt FCD van TomTom gebruikt om reistijden te monitoren, weggebruikers te informeren en waar mogelijk files te verminderen.

Uniek is dat FCD niet alleen data verzamelt van wegen waar meetsystemen staan, maar van praktisch alle wegen. FCD gebruikt namelijk gegevens van voertuigen met mobiele telefoons met internetverbinding of navigatieapparatuur aan boord. Daar komt bij dat kostbare uitbreiding van weggebonden systemen niet nodig is. FCD maakt verkeersmonitoring en verkeersinformatie mogelijk op autosnelwegen, provinciale wegen maar ook op alle stedelijke wegen. Data is beschikbaar van routes die lopen van deur tot deur. De methode detecteert bovendien omrijroutes of benzinestops; iets wat bij reistijdcamera’s wel eens tot onnauwkeurigheid kan leiden.

Operationeel biedt FCD grote voordelen ten opzichte van traditionele systemen. De methode is gebaseerd op een groot aantal apparaten in allerlei voertuigen. Het is bijvoorbeeld niet nodig het verkeer te hinderen om het systeem aan te leggen. Daarnaast heeft een defect apparaat geen effect op de werking van het systeem. Onderhoud is op afstand mogelijk vanuit een datacenter en de connectie is gebaseerd op het mobiele netwerk. De beschikbaarheid is hierdoor onafhankelijk van weersomstandigheden, zoals het effect van vorst op lusdetectie. Ook werkzaamheden aan de weg (denk aan het verschuiven van rijstroken) en vandalisme (reistijdcamera’s worden aangezien voor flitscamera’s) hebben geen gevolgen voor de werking. In de praktijk blijkt deze nieuwe techniek nagenoeg geen uitval te hebben, in tegenstelling tot veel weggebonden meetsystemen.

Hoe werkt het?

FCD is te verkrijgen uit telefoons in voertuigen, maar wordt meer en meer verzameld door middel van navigatiesystemen. TomTom heeft flink geïnvesteerd in beide technieken. In samenwerking met Vodafone verkrijgt het bedrijf anoniem data van bewegingen van mobiele telefoons. De kunst is hierbij vast te stellen of een telefoon zich op de weg bevindt, en wat de snelheid is van de telefoons en dus de voertuigen op een bepaalde weg. Na de start in 2007 in Nederland is deze techniek in een groot aantal landen in Europa toegepast.

FCD maakt gebruik van data uit mobiele telefoons en op vrijwillige basis uit TomTom-navigatiesystemen. De snelheid is met grote nauwkeurigheid te meten door de exacte GPS-locatiebepaling van navigatie. Via een mobiele dataverbinding is actuele informatie terug te koppelen. Tegelijkertijd downloadt het navigatiesysteem actuele verkeersinformatie om de snelste route te bepalen. De gebruikers van TomTom HD Traffic ‘vertellen’ elkaar zo op een intelligente manier waar het vast staat. Deze navigatiesystemen zijn hiervoor voorzien van een simkaart en modem zodat data in twee richtingen is uit te wisselen. De techniek wordt niet alleen toegepast in de losse navigatiesystemen (ook wel personal navigation devices of PND’s genoemd) maar ook in navigatiesystemen die TomTom inbouwt in het dashboard – onder andere in samenwerking met Renault. TomTom-navigatie op de smartphone en speciale navigatiesystemen voor bedrijven gebruiken deze techniek ook om snelheidsdata te verzamelen en verkeersinformatie te verkrijgen. HD Traffic werkt inmiddels in 23 landen wereldwijd.

Ook TomTom-navigatiesystemen zonder mobiel internet (die dus niet connected zijn) kunnen bijdragen aan de FCD-methode. Door het systeem thuis te koppelen aan de computer kan de gebruiker na toestemming anoniem data delen over de gereden ritten. Op deze manier verzamelen tientallen miljoenen weggebruikers data over reistijden en snelheden. De historische data over snelheidsverloop vormt de bron voor het intelligente routealgoritme dat TomTom heeft ontworpen: IQ Routes. Overheden zetten deze data in om de reistijden op een consistente manier voor het hele netwerk vast te stellen.

Toepassingen

Naast de voordelen van HD Traffic en IQ routes voor navigatiegebruikers, wordt de hierboven beschreven innovatieve methode op basis van FCD toegepast in een groeiend aantal overheidsprojecten. Het consortium Avenue2, dat momenteel de tunnel onder de A2 in Maastricht bouwt, monitort bijvoorbeeld het verkeer op de stedelijke wegen en snelwegen rondom Maastricht op basis van dit systeem. Hiermee beperkt het consortium verkeersproblemen als gevolg van de bouw tot een minimum. Het feit dat meetsystemen langs de weg niet nodig zijn, is een groot voordeel tijdens deze complexe bouwwerkzaamheden.

Diverse provincies en gemeenten gebruiken de snelheidsgegevens om knelpunten in kaart te brengen of om door reistijdmonitoring het effect van maatregelen aan te tonen. Nederlandse adviesbureaus raadplegen via de webapplicatie Traffic Stats de database met reistijdmetingen voor hun projecten. Historische data vormt eveneens een toegevoegde waarde voor verkeermodellen. Zo is het mogelijk data te importeren in modelsoftware van PTV om een goede kalibratie op snelheid uit te voeren zonder omvangrijk veldwerk te hoeven doen. VIA heeft TomTom-verkeersdata geïntegreerd in de ViaStat-software, zodat een koppeling met verkeersveiligheid is te leggen.

Met nagenoeg geen uitval en dekking van praktisch het complete wegennet is floating car data een serieus alternatief voor traditionele meetsystemen en veldwerk langs de kant van de weg. Reistijdmonitoring voor verkeersmanagement, maar ook historische snelheidsdata, zijn met deze bewezen technologie binnen handbereik.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: TomTom - Peter Krootjes

Floating Car Data van TomTom | Infrasite

Floating Car Data van TomTom

infrasite_insert_image_1
Floating Car Data (FCD) is een relatief nieuwe methode om snelheid en reistijd op het wegennet te meten. Door gebruik te maken van anonieme metingen van voertuigen die rondrijden, is veel efficiënter een beeld te vormen van de situatie op de weg. In een groeiend aantal toepassingen wordt FCD van TomTom gebruikt om reistijden te monitoren, weggebruikers te informeren en waar mogelijk files te verminderen.

Uniek is dat FCD niet alleen data verzamelt van wegen waar meetsystemen staan, maar van praktisch alle wegen. FCD gebruikt namelijk gegevens van voertuigen met mobiele telefoons met internetverbinding of navigatieapparatuur aan boord. Daar komt bij dat kostbare uitbreiding van weggebonden systemen niet nodig is. FCD maakt verkeersmonitoring en verkeersinformatie mogelijk op autosnelwegen, provinciale wegen maar ook op alle stedelijke wegen. Data is beschikbaar van routes die lopen van deur tot deur. De methode detecteert bovendien omrijroutes of benzinestops; iets wat bij reistijdcamera’s wel eens tot onnauwkeurigheid kan leiden.

Operationeel biedt FCD grote voordelen ten opzichte van traditionele systemen. De methode is gebaseerd op een groot aantal apparaten in allerlei voertuigen. Het is bijvoorbeeld niet nodig het verkeer te hinderen om het systeem aan te leggen. Daarnaast heeft een defect apparaat geen effect op de werking van het systeem. Onderhoud is op afstand mogelijk vanuit een datacenter en de connectie is gebaseerd op het mobiele netwerk. De beschikbaarheid is hierdoor onafhankelijk van weersomstandigheden, zoals het effect van vorst op lusdetectie. Ook werkzaamheden aan de weg (denk aan het verschuiven van rijstroken) en vandalisme (reistijdcamera’s worden aangezien voor flitscamera’s) hebben geen gevolgen voor de werking. In de praktijk blijkt deze nieuwe techniek nagenoeg geen uitval te hebben, in tegenstelling tot veel weggebonden meetsystemen.

Hoe werkt het?

FCD is te verkrijgen uit telefoons in voertuigen, maar wordt meer en meer verzameld door middel van navigatiesystemen. TomTom heeft flink geïnvesteerd in beide technieken. In samenwerking met Vodafone verkrijgt het bedrijf anoniem data van bewegingen van mobiele telefoons. De kunst is hierbij vast te stellen of een telefoon zich op de weg bevindt, en wat de snelheid is van de telefoons en dus de voertuigen op een bepaalde weg. Na de start in 2007 in Nederland is deze techniek in een groot aantal landen in Europa toegepast.

FCD maakt gebruik van data uit mobiele telefoons en op vrijwillige basis uit TomTom-navigatiesystemen. De snelheid is met grote nauwkeurigheid te meten door de exacte GPS-locatiebepaling van navigatie. Via een mobiele dataverbinding is actuele informatie terug te koppelen. Tegelijkertijd downloadt het navigatiesysteem actuele verkeersinformatie om de snelste route te bepalen. De gebruikers van TomTom HD Traffic ‘vertellen’ elkaar zo op een intelligente manier waar het vast staat. Deze navigatiesystemen zijn hiervoor voorzien van een simkaart en modem zodat data in twee richtingen is uit te wisselen. De techniek wordt niet alleen toegepast in de losse navigatiesystemen (ook wel personal navigation devices of PND’s genoemd) maar ook in navigatiesystemen die TomTom inbouwt in het dashboard – onder andere in samenwerking met Renault. TomTom-navigatie op de smartphone en speciale navigatiesystemen voor bedrijven gebruiken deze techniek ook om snelheidsdata te verzamelen en verkeersinformatie te verkrijgen. HD Traffic werkt inmiddels in 23 landen wereldwijd.

Ook TomTom-navigatiesystemen zonder mobiel internet (die dus niet connected zijn) kunnen bijdragen aan de FCD-methode. Door het systeem thuis te koppelen aan de computer kan de gebruiker na toestemming anoniem data delen over de gereden ritten. Op deze manier verzamelen tientallen miljoenen weggebruikers data over reistijden en snelheden. De historische data over snelheidsverloop vormt de bron voor het intelligente routealgoritme dat TomTom heeft ontworpen: IQ Routes. Overheden zetten deze data in om de reistijden op een consistente manier voor het hele netwerk vast te stellen.

Toepassingen

Naast de voordelen van HD Traffic en IQ routes voor navigatiegebruikers, wordt de hierboven beschreven innovatieve methode op basis van FCD toegepast in een groeiend aantal overheidsprojecten. Het consortium Avenue2, dat momenteel de tunnel onder de A2 in Maastricht bouwt, monitort bijvoorbeeld het verkeer op de stedelijke wegen en snelwegen rondom Maastricht op basis van dit systeem. Hiermee beperkt het consortium verkeersproblemen als gevolg van de bouw tot een minimum. Het feit dat meetsystemen langs de weg niet nodig zijn, is een groot voordeel tijdens deze complexe bouwwerkzaamheden.

Diverse provincies en gemeenten gebruiken de snelheidsgegevens om knelpunten in kaart te brengen of om door reistijdmonitoring het effect van maatregelen aan te tonen. Nederlandse adviesbureaus raadplegen via de webapplicatie Traffic Stats de database met reistijdmetingen voor hun projecten. Historische data vormt eveneens een toegevoegde waarde voor verkeermodellen. Zo is het mogelijk data te importeren in modelsoftware van PTV om een goede kalibratie op snelheid uit te voeren zonder omvangrijk veldwerk te hoeven doen. VIA heeft TomTom-verkeersdata geïntegreerd in de ViaStat-software, zodat een koppeling met verkeersveiligheid is te leggen.

Met nagenoeg geen uitval en dekking van praktisch het complete wegennet is floating car data een serieus alternatief voor traditionele meetsystemen en veldwerk langs de kant van de weg. Reistijdmonitoring voor verkeersmanagement, maar ook historische snelheidsdata, zijn met deze bewezen technologie binnen handbereik.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: TomTom - Peter Krootjes