Nieuwe toelatingseisen voor vrachtverkeer naar de Maasvlakte

Het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam stelt nieuwe toegangseisen aan vrachtverkeer met bestemming Maasvlakte. Vanaf 1 januari 2014 moeten vrachtwagens met dieselmotor die na 1 januari 2013 op kenteken zijn gezet voldoen aan Euro VI, wanneer ze naar de Maasvlakte gaan. Vrachtauto’s die eerder op kenteken zijn gezet mogen niet ouder zijn dan 7 jaar.

Eind 2013 is de aanleg van de Tweede Maasvlakte volgens planning zover gevorderd dat nieuwe vervoerstromen over zee en via het achterland op gang komen. Om te voldoen aan regelgeving met betrekking tot de buitenluchtkwaliteit is een aantal maatregelen getroffen, waaronder toelatingseisen voor vrachtverkeer met bestemming Maasvlakte. De maatregelen zijn vastgelegd in het bestemmingsplan Maasvlakte 2.

Verkeersbesluit

Vorig jaar heeft de gemeente Rotterdam door verkeersbesluiten toegangseisen gesteld aan vrachtverkeer naar de gehele Maasvlakte. Vanaf 2013 moeten vrachtauto’s met dieselmotor voldoen aan Euro V en vanaf 2016 aan Euro VI. Dat stuitte op bezwaren van de vervoerorganisaties TLN en EVO. Zij vrezen voor nadelige gevolgen voor vervoersondernemers, die door de maatregelen sneller moeten investeren in nieuw materieel. Met name de korte invoeringsperiode en de snelle wisseling van Euro V naar Euro VI werden door de sector als te bezwaarlijk ervaren. De vervoerders zouden onvoldoende de tijd hebben om het wagenpark aan te passen aan de nieuwe milieueisen. Het Havenbedrijf heeft daarom in overleg met de gemeente en in samenwerking met TLN en EVO onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheid van alternatieven.

Onderzoek

Dat onderzoek heeft ruim een jaar geduurd en tot een alternatief voorstel geleid. Partijen staan achter de uitkomsten. Het nieuwe verkeersbesluit beoogt een versnelde, maar meer geleidelijk invoering van Euro VI. De tussenstap naar Euro V wordt overgeslagen, wat tot minder afschrijvingen leidt. Met de nieuwe maatregel wordt eveneens aan de luchtkwaliteitseisen voldaan. Uit het onderzoek blijkt dat het nieuwe besluit in de eerste jaren zelfs beter voor de luchtkwaliteit is dan het huidige. De nieuwe maatregel heeft ook een positief effect op de luchtkwaliteit buiten Rotterdam, de nieuwe vrachtwagens rijden immers ook buiten de regio.

Procedure

Voor de invoering van de nieuwe verkeersmaatregel brengt het College van Burgemeester en Wethouders aanpassingen van het bestemmingsplan en het nieuwe verkeersbesluit in procedure. De gemeenteraad heeft daarbij het laatste woord. Met het nieuwe verkeersbesluit wordt opnieuw invulling gegeven aan het streven naar verdere verduurzaming van de Rotterdamse haven. Onderdeel daarvan is de vermindering van de emissies van het vrachtverkeer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

Nieuwe toelatingseisen voor vrachtverkeer naar de Maasvlakte | Infrasite

Nieuwe toelatingseisen voor vrachtverkeer naar de Maasvlakte

Het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam stelt nieuwe toegangseisen aan vrachtverkeer met bestemming Maasvlakte. Vanaf 1 januari 2014 moeten vrachtwagens met dieselmotor die na 1 januari 2013 op kenteken zijn gezet voldoen aan Euro VI, wanneer ze naar de Maasvlakte gaan. Vrachtauto’s die eerder op kenteken zijn gezet mogen niet ouder zijn dan 7 jaar.

Eind 2013 is de aanleg van de Tweede Maasvlakte volgens planning zover gevorderd dat nieuwe vervoerstromen over zee en via het achterland op gang komen. Om te voldoen aan regelgeving met betrekking tot de buitenluchtkwaliteit is een aantal maatregelen getroffen, waaronder toelatingseisen voor vrachtverkeer met bestemming Maasvlakte. De maatregelen zijn vastgelegd in het bestemmingsplan Maasvlakte 2.

Verkeersbesluit

Vorig jaar heeft de gemeente Rotterdam door verkeersbesluiten toegangseisen gesteld aan vrachtverkeer naar de gehele Maasvlakte. Vanaf 2013 moeten vrachtauto’s met dieselmotor voldoen aan Euro V en vanaf 2016 aan Euro VI. Dat stuitte op bezwaren van de vervoerorganisaties TLN en EVO. Zij vrezen voor nadelige gevolgen voor vervoersondernemers, die door de maatregelen sneller moeten investeren in nieuw materieel. Met name de korte invoeringsperiode en de snelle wisseling van Euro V naar Euro VI werden door de sector als te bezwaarlijk ervaren. De vervoerders zouden onvoldoende de tijd hebben om het wagenpark aan te passen aan de nieuwe milieueisen. Het Havenbedrijf heeft daarom in overleg met de gemeente en in samenwerking met TLN en EVO onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheid van alternatieven.

Onderzoek

Dat onderzoek heeft ruim een jaar geduurd en tot een alternatief voorstel geleid. Partijen staan achter de uitkomsten. Het nieuwe verkeersbesluit beoogt een versnelde, maar meer geleidelijk invoering van Euro VI. De tussenstap naar Euro V wordt overgeslagen, wat tot minder afschrijvingen leidt. Met de nieuwe maatregel wordt eveneens aan de luchtkwaliteitseisen voldaan. Uit het onderzoek blijkt dat het nieuwe besluit in de eerste jaren zelfs beter voor de luchtkwaliteit is dan het huidige. De nieuwe maatregel heeft ook een positief effect op de luchtkwaliteit buiten Rotterdam, de nieuwe vrachtwagens rijden immers ook buiten de regio.

Procedure

Voor de invoering van de nieuwe verkeersmaatregel brengt het College van Burgemeester en Wethouders aanpassingen van het bestemmingsplan en het nieuwe verkeersbesluit in procedure. De gemeenteraad heeft daarbij het laatste woord. Met het nieuwe verkeersbesluit wordt opnieuw invulling gegeven aan het streven naar verdere verduurzaming van de Rotterdamse haven. Onderdeel daarvan is de vermindering van de emissies van het vrachtverkeer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Havenbedrijf Rotterdam