IVW pakt manipulatie digitale tachograaf gerichter aan

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) constateert dat het manipuleren van de digitale tachograaf in het wegvervoer veelvuldig voorkomt. Uit risicogerichte inspecties in 2011 blijkt dat ongeveer 30 procent van de vervoerders bewust manipuleert. Dat waren voornamelijk controles op internationaal geconditioneerd (koel) vervoer. De inspectie constateerde zowel bij de gecontroleerde Nederlandse vervoerders (26 procent) als bij de gecontroleerde buitenlandse vervoerders (33 procent) overtredingen.

Door een betere registratie van de controlegegevens heeft de inspectie een beter beeld binnen welke deelmarkten het meeste wordt gemanipuleerd. Hierdoor kan de IVW de manipulatie van de digitale tachograaf in het wegvervoer gerichter aanpakken. De pakkans wordt vergroot met daartoe speciaal uitgeruste uitleesapparatuur, nieuwe inspectiemethodes en gerichte samenwerking met het Korps landelijke politiediensten, regiopolitie en de RDW.

Zowel transport- als bedrijfsinspecties maken integraal onderdeel uit van de aanpak van bedrijven die bewust overtreden. Ook Europese handhavingpartners signaleren een toename van manipulatie. Binnen Europees verband wisselt de IVW informatie uit over bedrijven die manipuleren en worden kennis en vaardigheden gedeeld. Tevens is de IVW in overleg met de brancheorganisaties over hoe zij de naleving in de sector kunnen bevorderen.

Manipulatie van de digitale tachograaf leidt tot ongewenste situaties. Het beïnvloedt de verkeersveiligheid nadelig, het zorgt voor concurrentievervalsing en de arbeidsbescherming raakt er mee in het geding. De meest voorkomende vormen van manipulatie zijn het gebruik van magneten, rijden op andermans bestuurskaart en het ontbreken of verbreken van de verzegeling.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)