Groot onderhoud N218 Brielle-Vierpolders afgerond

Op maandag 24 oktober zijn de laatste grote werkzaamheden aan de N218 tussen de Europaweg (N15) en de Dammeweg (N57) afgerond. De N218 is in zijn geheel weer open voor doorgaand verkeer.

Groot onderhoud

Het hele traject is volgens de principes van Duurzaam Veilig ingericht. Om de doorstroming op het kruispunt bij de Thoelaverweg te verbeteren is een nieuwe rotonde aangelegd. Daarnaast zijn op de hele N218 onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zoals het opnieuw asfalteren en de verbreding van Schrijversdijk. De weg is de komende zes jaar onderhoudsvrij.

Restwerkzaamheden

Tot half november 2011 vinden nog enkele restwerkzaamheden plaats. De spoorvorming op de rotonde Seggelant wordt verwijderd en er worden kleine reparaties aan fiets- en voetpaden uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd zonder afsluitingen, de N218 blijft toegankelijk voor al het autoverkeer.

Daarnaast wordt het fietspad naast de N218 tussen de Tichelarijweg en de Noordweg tot parallelweg gemaakt. Dit kan enige hinder voor fietsers opleveren. Omleidingen staan aangegeven op gele borden.

Meer informatie

Op www.zuid-holland.nl/n218 onder het kopje N218 Groot onderhoud vindt u altijd de meest recente informatie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Zuid-Holland