Schultz: CBR voldoet aan voorwaarden en mag zelfstandig blijven bestaan

Per 1 oktober heeft het CBR voldoende verbetering laten zien en hierdoor aan alle voorwaarden voldaan. Dit betekent dat het CBR zelfstandig kan blijven voorbestaan. Dit heeft Minister Schultz van Haegen de Tweede Kamer laten weten. Schultz: ‘Ik ben blij dat de directie, de raad van toezicht en de medewerkers er in geslaagd zijn om in een relatief korte periode ‘het tij te keren’. Het is nu zaak om door te pakken, er moet nog genoeg gebeuren om van het CBR een moderne en professionele taakuitvoerder te maken. Om ervoor te zorgen dat het CBR het tempo van de veranderingen voortzet, zal ik ook de komende jaren de voortgang van het Verbeterprogramma kritisch blijven volgen en zo nodig bijsturen.’

Begin dit jaar heeft de minister voorwaarden verbonden aan het voortbestaan van het CBR: Deze betroffen de versobering van de pensioenregeling, een nieuwe medezeggenschapsstructuur, verbetering van de prestaties, geen nieuwe misstanden en een statutenwijziging. Aan al deze voorwaarden is voldaan.

De belangrijkste voorwaarde was om vóór 1 oktober 2011 met de vakbonden een akkoord op hoofdlijnen te bereiken over een versobering van de pensioenregeling . Het bereiken van een akkoord was van belang omdat de huidige eindloonregeling van het CBR uiterst kostbaar is en het CBR op korte termijn in grote financiële problemen zou kunnen brengen. Ook de prestaties voor wat betreft rijgeschiktheid zijn aantoonbaar verbeterd. Daarmee zijn nu de prestaties van het CBR op alle vier de onderdelen (Rijvaardigheid, Rijgeschiktheid, Theorie en CCV) op orde.

Belangrijk aandachtspunt voor het CBR is het professionaliseren van de klantbediening en service. Op dit vlak zijn stappen gezet, maar er valt nog veel winst te behalen. De minister wil dat de klanten van het CBR in de komende periode in toenemende mate gaan merken dat het CBR professionaliseert.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)