Imtech: onderhoud openbare verlichting en verkeersinfrastructuur Groningen

Imtech Infra (technische dienstverlening voor de infrastructurele markt) zal de komende twee jaar het technisch onderhoud verzorgen aan de volledige openbare verlichting en verkeersinfrastructuur in Groningen. Het door de gemeente Groningen toegekende onderhoudscontract heeft een waarde van bijna twee miljoen euro. Imtech Infra kreeg de opdrachten vanwege de combinatie van bewezen expertise, duurzaamheid en een economisch gezien meest voordelige kostenaanbieding.

Mason Hatton, Directeur Imtech Infra Nederland: “Het feit dat we het technisch onderhoud van zowel de openbare verlichting als verkeersinfrastructuur in Groningen verzorgen komt omdat beide activiteiten tot onze kernactiviteiten behoren. Het gaat vooral om efficiëntie en het voorkomen of snel oplossen van storingen. Daar zijn we goed in. Ook voor steden als Amsterdam en Breda, diverse gemeenten in de Bollenstreek en een groot aantal verkeerstunnels in Nederland verzorgen we dit soort contracten. Bovendien is Imtech is al jarenlang structureel actief in Groningen, dus kennen we de stad goed. We zijn er best trots op dat we de succesvolle samenwerking met de gemeente Groningen verder kunnen uitbouwen.”

Goed werkende openbare verlichting

Binnen het onderhoudscontract voor openbare verlichting draagt Imtech zorg voor de volledige omvang van de openbare verlichting in Groningen. Deze bestaat uit ongeveer 30.000 lichtmasten, 31.300 armaturen en lampen, 325 ontsteekpunten in laagspanningsruimten, 450 openbare verlichtingskasten en 950 kilometer aan kabels. Tot 1 september 2013 voert Imtech Infra de vervanging en vernieuwing van het OV-verlichtingsnetwerk, het correctief/preventief onderhoud en reparaties uit. Energiebesparing vormt een belangrijk onderdeel van het beleid van de gemeente. Doestelling is de openbare verlichting op elke locatie in de stad in optimale staat te houden.

Minder schadelijke stoffen door optimale verkeersinfrastructuur

Het contract voor de verkeersinfrastructuur omvat correctieve en preventieve onderhoudswerkzaamheden aan circa 50 verkeersregelinstallaties in de stad, inclusief storingsanalyses en herstel. Hieronder valt onder andere het vervangen van lampen, het uitvoeren van metingen en het modificeren van de technische infrastructuur. In geval van langdurige werkzaamheden zal Imtech Infra ook zorg dragen voor tijdelijke verkeersmaatregelen. Doelstelling van de gemeente is een optimale verkeersdoorstroming tot stand te brengen, zodat de uitstoot van de schadelijke stoffen tot een minimum wordt beperkt. Bij een optimale doorstroming is er gemiddeld sprake van 15 tot 25 procent minder uitlaatstoffen in een stad.

Snel reageren op storingen

Voor beide contracten geldt dat Imtech Infra een speciale wachtdienst levert die ook buiten normale werktijden spoedeisende storingen snel helpt op te lossen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal Imtech N.V.