Botlekbrug minder open door A15

De Botlekbrug krijgt vanaf 1 oktober voor het eerst een spitsregime. Dat gebeurt ter bevordering van de doorstroming op de A15, die de komende jaren wordt verbreed. De maatregel geldt op werkdagen van 06.00 tot 09.00 uur en tussen 15.00 en 18.00 uur. Tijdens spitsuren zijn er alléén op de hele en halve uren brugopeningen voor de scheepvaart. Normaliter gaat de brug dan driemaal per uur open.

Het Havenbedrijf heeft deze maatregel genomen in nauw overleg met de scheepvaart. De Oude Maas geldt als een van de drukste binnenvaarwegen van Europa. Bij de Botlekbrug komt het verkeer van de Nieuwe Waterweg, het Hartelkanaal, de Oude en de Nieuwe Maas samen. Minder dan twee openingen per uur is niet wenselijk. Daarvoor is het te druk met de scheepvaart en de stroming te complex. Ook De Verkeersonderneming, het loodswezen, het Havenschap Moerdijk en de gemeente waren betrokken bij de totstandkoming van het spitsregime.

Brugwachter

De scheepvaart die een opening nodig heeft tijdens de spits moet zich één uur van te voren melden bij de brugwachter van de Botlekbrug. De Verkeerscentrale Rotterdam en de brugwachter werken samen om de scheepvaart zo efficiënt mogelijk te laten passeren tijdens een brugopening.

Uitzonderingen

Tijgebonden schepen mogen, indien nodig, ook passeren buiten de vaste momenten. Tijdens het spitsregime mag alléén de beroepsscheepvaart gebruik maken van de brugopening. Bij onvoorziene omstandigheden en in het kader van de veiligheid kan de brugwachter altijd besluiten de brug te openen buiten de vastgestelde openingstijden. Het spitsregime is niet van kracht tijdens de weekenden, feestdagen en vakantieperiodes in de regio Rotterdam.

De nieuwe openingstijden worden na een half jaar geëvalueerd met de betrokken partijen.

Overzicht bedieningstijden

Openingstijden Botlekbrug tijdens het Spitsregime.

Maandag tot en met vrijdag, vaste openingen om:

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00 en 08:30 uur.

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 en 17:30 uur.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Havenbedrijf Rotterdam