Prijsvraag: help mee het aantal bandenpechgevallen terug te krijgen

Rijkswaterstaat schrijft samen met de transportsector een prijsvraag uit om het aantal bandenpechgevallen terug te dringen. Uit onderzoek komt naar voren dat bij veel vrachtauto’s één of meerdere banden onvoldoende op spanning zijn. Door onderspanning kan dan gemakkelijk bandenpech ontstaan. Bandenpech vormt een wezenlijke oorzaak van incidenten die kunnen leiden tot ongevallen en files.

De handmatige, periodieke controle van de spanning van vrachtauto banden kost veel tijd. Rijkswaterstaat is daarom benieuwd naar voorstellen die veelbelovend zijn wat betreft bereik en efficiëntie. De ingediende ideeën worden beoordeeld door een jury en de indieners van de meest aansprekende voorstellen kunnen rekenen op een financiële bijdrage om het idee in de praktijk te realiseren. Eind september wordt de prijsvraag aanbesteedt waarna de jury de inzendingen zal beoordelen. De winnaars gaan nog dit jaar aan de slag met de uitvoering van hun financieel ondersteund idee.

Op 5 september houdt Rijkswaterstaat een bijeenkomst voor potentiële inschrijvers waarin de voorgenomen aanbesteding wordt toegelicht op de Kluyverweg 4, 2629 HS te Delft. Het programma van de dag:

13.00 Ontvangst met koffie en thee

13.10 Opening door M. Timmer, directeur Beheer en Onderhoud DVS

13.20 Toelichting op de prijsvraag door A. van den Burg, DVS (Projectleider prijsvraag bandencheck)

13.40 Toelichting op verschillende systemen R. Eijkenaar, M. Verwei en R. Speijcken (vertegenwoordigers en een gebruiker van bandenchecksystemen)

14.10 Beantwoording van eventuele vragen door J. de Koning (aanbestedingsdeskundige van Witteveen en Bos)

15.00 Einde

Nadere informatie en aanmelden kan via Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart: dvsloket@rws.nl / 088- 7982 555.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat