Onderhoud Grote Sluis Vianen

De Grote Sluis in Vianen is aan grondig onderhoud toe. Daarom voert de provincie Zuid-Holland daar vanaf 4 juli tot in het najaar onderhoudswerkzaamheden uit. Tegelijkertijd worden ook de Hoge Brug (langzaam verkeer) en de Julianabrug opgeknapt. Door deze werkzaamheden is de sluis enkele weken buiten gebruik. De bruggen zijn afwisselend enkele dagen buiten gebruik.

Wegverkeer

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken vinden de werkzaamheden gefaseerd plaats. Vanaf 4 juli om 22.00 uur tot en met 7 juli om

06.00 uur is de Hoge Brug afgesloten. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen gebruikmaken van de Julianabrug. Mogelijk ontstaat in deze dagen geluidsoverlast voor omwonenden. Vanzelfsprekend wordt de hinder zoveel mogelijk beperkt. In oktober starten de werkzaamheden aan de Julianabrug. Hierover volgt te zijner tijd meer informatie.

Scheepvaartverkeer

Scheepvaartverkeer krijgt vanaf 4 juli 2011 om 22.00 uur tot en met

21 juli 2011 om 6.00 uur te maken met de werkzaamheden. De sluis is dan buiten gebruik. Het Merwedekanaal en de passantenhaven zijn dan alleen vanuit zuidelijke richting – via Gorinchem – te bereiken. Ook in de maanden september, oktober en november is de sluis enkele dagen buiten gebruik. Daarover volgt op korte termijn meer informatie.

Meer informatie

Meer informatie en een contactformulier zijn te vinden op www.zuid-holland.nl/sluisvianen. Scheepvaartverkeer wordt op de hoogte gehouden via scheepvaartberichten op VHF 18 en 22 en teletekstpagina 726.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Zuid-Holland