CROW start nieuwe werkgroep: ‘Handboek verkeersmanagement’

Vrijdag 17 oktober 2008 is de CROW-werkgroep ‘Handboek verkeersmanagement’ gestart. Het doel van de werkgroep is om alle kennis over verkeersmanagement, van beleidsvoorbereiding tot uitvoering op straat, bijeen te brengen in een CROW-publicatie.

Momenteel is veel kennis over verkeersmanagement versnipperd opgeslagen. Hierdoor zijn de verbanden tussen de diverse aspecten van verkeersmanagement niet altijd even duidelijk. Met deze CROW-publicatie wordt die kennis gebundeld en geactualiseerd. Dit handboek is te gebruiken als lesmateriaal door verschillende (hbo-) opleidingen en voor de schriftelijke cursus Verkeersmanagement van CROW. Eind 2010 verwacht de werkgroep het handboek te publiceren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CROW