Simulatie drukke oversteek Amsterdam-Rijnkanaal

Utrecht – Onlangs heeft een aantal schippers, zowel beroeps als recreatief, meegewerkt aan een door Rijkswaterstaat georganiseerde simulatie van een drukke oversteek van het Amsterdam-Rijnkanaal. Belangrijkste doel van de simulatie was om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om de veiligheid bij deze oversteek te vergroten.

Achtergrond

Rijkswaterstaat wil de veiligheid op het water vergroten van zowel de beroepsvaart als de recreatievaart en vindt het waardevol om de gebruiker daar zelf bij te betrekken. Belangrijk is dan om beide groepen op een druk kanaal als het Amsterdam-Rijnkanaal waar mogelijk te scheiden, door de nevenwateren (Vecht, Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, Merwedekanaal) zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de recreatievaart. Recreatievaart moet het kanaal echter wel oversteken bij gebruik van de nevenwateren.

De oversteek bij de Noordersluis en Zuidersluis (kruising Merwedekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal) wordt door schippers als gevaarlijk ervaren. Deze oversteek is nagebootst in een simulatiemodel en twee dagen lang nagespeeld. Zowel beroeps- als recreatieschippers deden hier op uitnodiging van Rijkswaterstaat vrijwillig aan mee, evenals een verkeersleider en sluismeester van Rijkswaterstaat.

De simulatie

Tijdens de simulatie is een aantal mogelijke maatregelen getest die de veiligheid van de oversteek kunnen vergroten. Bijvoorbeeld het afstemmen van de sluis, een oploopverbod voor beroepsvaart, een DRIP met informatie, een bochtverruiming, het gebruik van marifoon door recreanten en instructies om op verschillende manieren (recht of even meevaren met het verkeer) over te steken. Voorafgaand aan de simulatie zijn de te testen maatregelen overigens ook in overleg met schippers geselecteerd.

De eerste dag is een aantal vrijwilligers (fictief) gezonken in de simulatie. Daarvan werd zoveel geleerd dat met wat aanpassingen, ook aan het simulatievaartuig, dit de tweede dag niet meer gebeurde. Opvallend was dat in het begin iedereen bakboord koos (tegen het verkeer in) en dat het gebruik van de marifoon even flink wennen was waardoor informatie van de verkeersleider minder effectief gebruikt kon worden.

Recreatieschippers konden in de simulatie ook op een containerschip varen en kregen vanaf deze andere kant beter inzicht in zaken als de grote dode hoek en de trage reactiesnelheid.

Hoe verder

De deelnemers waren enthousiast en vonden het meedoen een positieve ervaring. Zij hebben ook aangeven op welke punten meer behoefte aan voorlichting is (dode hoek). Rijkswaterstaat gebruikt de ervaringen om te bepalen welke maatregelen haalbaar en effectief zijn om de veiligheid van de oversteek te verbeteren. De verwachting is dat keuzes snel gemaakt worden en dat deze zomer de eerste verbeteringen zichtbaar zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Utrecht