Gordeldieren promoten de gordels op de achterbank

Den Haag – Met de adoptie van twee gordeldieren in Artis en de overhandiging van een cheque aan Revalidatie Nederland gaf secretaris-generaal Wim Kuijken van het ministerie van Verkeer en Waterstaat vandaag de aftrap voor de campagne ‘Doe gewoon je gordel om, ook achterin’.

De campagne bestaat uit diverse communicatie-activiteiten die het veilige vervoer van kinderen in de auto moeten bevorderen. Gordels om is ook voor volwassen passagiers op de achterbank verplicht.

Het gordelgebruik is de laatste jaren sterk gestegen. Uit metingen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat blijkt dat tegenwoordig ruim negentig procent van de bestuurders en passagiers die voorin de auto zitten, de gordel draagt. Achterin is het gordelgebruik sinds 2000 verdubbeld, maar nog steeds hebben drie van de tien passagiers achterin geen gordel om. Vandaar dat in de gordelcampagne 2008 weer extra accent wordt gelegd op de achterbank.

Sinds de invoering van nieuwe regels over vervoer van kinderen in de auto (1 maart 2006) is het gebruik van zitjes en zittingverhogers sterk toegenomen. Van de kinderen onder 1.35 meter (de grens bij de nieuwe regels) werd in 2007 ruim driekwart vervoerd in een zitje of op een zittingverhoger en circa tien procent zat in de gordel. Terwijl in 2004 nog 25 procent van de kinderen onbeschermd werd vervoerd, was dat aandeel in 2007 gedaald tot circa 10 procent.

Van de aftrap van de campagne en de adoptie van de gordeldieren is een korte videofilm gemaakt. U vindt deze op
: de website van VenW

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat