Dura Vermeer lanceert plan voor aanpak A44

Dura Vermeer Ruimtelijke Ontwikkeling heeft als lid van de Initiatiefgroep A44 Parallel een ‘unsolicited proposal‘ of ‘eigen plan’ gelanceerd om de A44 nabij Leiden aan te pakken.

In de Initiatiefgroep A44 Parallel participeren naast Dura Vermeer ook, advies- en ingenieursbureau ARCADIS en Rabobank en FloraHolland als vertegenwoordigers van lokale ondernemers.

Het grote aantal afslagen op de rijksweg A44 en de slecht functionerende verkeersregelinstallaties onder aan deze afslagen zorgen voor files op zowel de provinciale wegen als de snelweg. Om alle overlast op te lossen wil de groep lokaal en (inter)regionaal verkeer van elkaar scheiden.

Het is de bedoeling om aan weerszijden van de snelweg A44 – tussen de afritten 6 (Voorhout) en 8 (Leiden) – een van de hoofdrijbaan gescheiden rijstrook te realiseren. Het lokale bestemmingsverkeer vindt via deze parallelstroken aansluiting op het onderliggend wegennet. De afritten worden omgebouwd tot rotondes. Verder sluiten de aanleg van een nieuwe oost-westverbinding tussen de A44 en de N206 ten noorden van Rijnsburg hierbij aan. Bovendien overbruggen de parallelbanen het Oegstgeesterkanaal, waardoor het bedrijventerrein met bloemenveiling FloraHolland een directe ontsluiting aan de oostzijde krijgt.

De Initiatiefgroep A44 Parallel verwacht dat de kosten uitkomen op een bedrag om en nabij de 80 miljoen euro. De raming omvat de ombouw en realisatie van rijbanen en kunstwerken, technische installaties, geluidsschermen, verkeersmaatregelen, hulpconstructies, verwervingskosten, ontwerp- en voorbereidingskosten, etc. De eerste stap in het traject om goedkeuring te krijgen, is gezet middels het indienen van dit voorstel bij het loket Idee VenW.

Inmiddels zijn twee overlegrondes met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat positief verlopen. Het is nu de taak aan het ministerie het voorstel inhoudelijk te beoordelen op haalbaarheid en toegevoegde maatschappelijke waarde.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Dura Vermeer Groep NV