Verkeersveiligheidscampagne Antwerpen met STOP-principe

Nieuwe campagne verkeersveiligheid

Antwerpen, België – Het stadsbestuur en de lokale politie willen dat Antwerpen een verkeersveilige stad is. Om deze doelstelling te bereiken is ieders medewerking nodig.

De verkeersveiligheidscampagne in het najaar van 2007 stond in het teken van snelheid. Het resultaat hiervan was een daling van de gemiddelde snelheid met ongeveer 2%.

Daarom wordt het concept verdergezet tijdens de voorjaarscampagne van 2008.

Deze nieuwe campagne wil ook aandacht vragen voor het STOP-principe. Dit principe is als uitgangspunt geïntroduceerd in het bestuursakkoord 2007 – 2012 en geeft –in deze volgorde– prioriteit aan Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en Privaat (auto)vervoer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stad Antwerpen Districtshuis Antwerpen