Kamervragen van het lid Roemer over uitvallen treinen Maaslijn

Den Haag – Op 12 februari 2008 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer met de antwoorden op de vragen van het lid Roemer over het uitvallen van treinen in de avonden op de Maaslijn.

Hieronder leest u de volledig brief 2008642 kamervragen van het lid Roemer over uitvallen treinen Maaslijn. Kamerstuk | 2008-02-12.

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, de antwoorden op de vragen van het lid Roemer over het uitvallen van treinen in de avonden op de Maaslijn (ingezonden 17 januari 2008, kenmerk 2070808580).

1. Wat is uw mening over het bericht dat Veolia op de Maaslijn tussen Nijmegen en Roermond elke 2 weken op 2 avonden na 10 uur de treinen moeten laten uitvallen, waardoor elke 2 weken minstens 10 treinen minder rijden, wat aanzienlijk verder gaat dan de uitval van enkele diensten in ‘de randen van de nacht’? 1)

1. Zoals ik in mijn brief van 9 oktober 2007 heb aangegeven, heeft ProRail op de Maaslijn niet alle capaciteit aan Veolia kunnen toedelen die door Veolia is aangevraagd. Dit is helaas het gevolg van noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden op de Maaslijn. In tegenstelling tot hetgeen is beschreven in het artikel in de Gelderlander is het niet zo dat Veolia elke twee weken op twee avonden na 22:00 uur treinen moet laten uitvallen.

Volgens informatie van ProRail is in de nacht van donderdag op vrijdag in de oneven weken capaciteit ten behoeve van beheer (werkzaamheden) op het baanvak Venlo – Nijmegen verdeeld van 0:00 uur – 05:30 uur. Het gevolg voor Veolia is dat dan 4 treinen niet kunnen rijden. Tevens is in de nacht van woensdag op donderdag in de oneven weken capaciteit ten behoeve van beheer op het baanvak Venlo – Roermond verdeeld van 0:00 uur – 05:30 uur. Het gevolg voor Veolia is dat er dan 3 treinen niet kunnen rijden.

Veolia heeft in reactie hierop een klacht ingediend bij de NMa/Vervoerkamer. Dit is ook de wettelijk vastgestelde procedure conform de AMvB Capaciteit voor dergelijke capaciteitsconflicten.

2. Kunt u aangeven waarom ProRail op dit traject zo vaak en zo langdurig het spoor moet onderhouden?

2. Op de Maaslijn is per baanvak één keer per twee weken een onderhoudssessie van vijfeneenhalf uur gepland. Dit traject wordt niet vaker en langduriger buitendienst genomen dan andere enkelsporige trajecten.

3. Deelt u de mening dat uitval van treinen vanaf 10 uur in de avond niet meer gaat over het verlengen van de nacht, maar echt een flinke inbreuk op de dienstregeling betreft? Kunt u aangeven hoeveel treinreizigers hier de dupe van worden?

3. Zoals blijkt uit mijn antwoord op vraag 1 is de feitelijke situatie anders, dan in het krantenartikel is voorgesteld. Ik beschik niet over cijfers van het aantal reizigers dat hierdoor getroffen wordt.

4. Bent u bereid zo snel mogelijk dit spoor te verdubbelen zodat er tijdens onderhoud ook nog treinen kunnen rijden?

4. Omdat niet alle aangevraagde capaciteit kon worden toegedeeld, is deze lijn overbelastverklaard door ProRail. Dit betekent dat ProRail een capaciteitsanalyse en een capaciteitsvergrotingsplan moet opstellen. In dat capaciteitsvergrotingsplan worden mogelijke capaciteitsvergrotende maatregelen onderzocht. Op basis van een kosten-batenanalyse zal dan beoordeeld worden wat de beste oplossing is. Of dit een spoorverdubbeling is, kan ik op dit moment nog niet zeggen.

5. Welke maatregelen gaat u nemen om in lijn met de motie-Roemer 2) deze treinen op de Maaslijn zo snel mogelijk terug te laten komen?

5. Op dit moment lopen nog diverse onderzoeken bij de NMa/Vervoerkamer naar het capaciteitsverdelingsproces 2008. Ook over de Maaslijn is een klacht ingediend. Zoals ik in het algemeen overleg van 23 januari 2008 heb toegezegd, zal ik uw Kamer schriftelijk informeren over het vervangende vervoer in geval van buitendienststelling of niet toebedeelde capaciteit.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, Camiel Eurlings

1) de Gelderlander, 11 januari 2008.

2) Kamerstuk 31 200 XII, nr. 35.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Kamerbrief over Capaciteitsverdeling op het spoor (09-10-2007)

Kamerbrief over het Onderhoudsrooster 2008 van ProRail (18-01-2008)