Verkeersveiligheid campagne Goed Licht Beter Zicht

Den Haag – ANWB, BOVAG, Philips, RAI Vereniging, Veilig Verkeer Nederland en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat starten vanaf 27 oktober 2007 samen een grootschalige nationale campagne rond autoverlichting. Doel is het verlagen van het aantal auto’s dat rondrijdt met defecte of verkeerd afgestelde verlichting. De slogan van de campagne luidt: ‘Goed Licht Beter Zicht’.

De betrokken organisaties zijn ervan overtuigd dat veel verkeersongevallen kunnen worden voorkomen door weggebruikers bewuster te maken van het belang van goede verlichting en het tijdig controleren en (laten) repareren van hun lampen. Goede verlichting zorgt ervoor dat je onderweg beter kunt zien maar ook dat je beter wordt gezien. RDW, Centraal Beheer Achmea, Polaroid Eyewear, Valeo, Q-Park en De Garage hebben zich bij het initiatief aangesloten en ondersteunen de campagne intensief.

Gratis controles autoverlichting
November is in het kader van de campagne uitgeroepen tot Nationale Autoverlichtingsmaand. Vanaf 27 oktober kunnen automobilisten een maand lang gratis hun verlichting laten controleren bij ruim zesduizend BOVAG-autobedrijven in heel Nederland. Op 27 oktober, de dag dat de wintertijd in gaat, kan rijdend Nederland ook terecht bij de ANWB-Wegenwachtstations en Q-park parkeergarages die vermeld staan op www.goedlichtbeterzicht.nl. De extra controles zijn hoog nodig want 35 procent van de ondervraagde automobilisten geeft aan de eigen verlichting niet of nauwelijks zelf te checken. Een slechte zaak, want uit ANWB-onderzoek blijkt dat zestig procent van de automobilisten aangeeft dat eigen controle toch de belangrijkste manier is om te ontdekken of de verlichting werkt. Met de gratis controles hopen de organisaties de staat van de verlichting te upgraden. En mensen bewuster te maken van het belang van regelmatige controle van de autoverlichting. De zes organisaties stellen dat de autoverlichting minimaal één keer per maand zou moeten worden gecontroleerd.

Aanleiding campagne
Verkeersveiligheid is een beleidsspeerpunt van zowel ANWB, BOVAG, Philips, RAI Vereniging, Veilig Verkeer Nederland als het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De organisaties menen dat er op dit vlak rond autoverlichting nog veel kan worden bereikt. In 2006 reed 28,5 procent van de auto’s met onjuist afgestelde koplampen rond en 15,4 procent had één of meer defecte lampen. Onjuiste verlichting staat volgens het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) op een vierde plaats in de top tien van ergernissen van weggebruikers. Tot op heden is er niet bekend hoeveel ongevallen echt volledig zijn toe te schrijven aan ondeugdelijke verlichting. Er kunnen meerdere factoren een rol spelen bij een ongeval. Wat wel vaststaat is dat 42 procent van de 817 mensen die in ons land in 2005 overleden door een verkeersongeval en 38 procent van de 17.680 ziekenhuisgewonden toe te schrijven zijn aan ongevallen die plaatsvonden tussen 18.00 uur ’s avonds en 06.00 uur ’s ochtends (bron: ministerie van VenW). Juist de periode van de dag dat de kans op slecht zicht en dus het belang van goede verlichting het grootst zijn vanwege de overgang naar avond en nacht en mogelijke vermoeidheid.

Bewustwording automobilist
Het is voor het eerst in Nederland dat er op een dergelijk grote schaal campagne wordt gevoerd ter bevordering van juiste autoverlichting en daarmee de verkeersveiligheid. De campagne loopt in principe drie jaar. Communicatiemiddelen die worden ingezet om zoveel mogelijk mensen te bereiken zijn onder andere: de grote attentieborden langs de snelwegen en provinciale wegen, de eigen media van alle betrokken partijen, landelijke en regionale advertenties, posters en folders. www.goedlichtbeterzicht.nl fungeert als de centrale campagnesite. Het eerste campagnejaar dient een dubbel doel. Enerzijds werken aan de bewustwording en gedragsverandering van automobilisten en een actieve controle van hun autoverlichting en anderzijds geldt de maand november 2007 als feitelijke nulmeting voor het aantal defecten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Verkeersveiligheid campagne Goed Licht Beter Zicht | Infrasite

Verkeersveiligheid campagne Goed Licht Beter Zicht

Den Haag – ANWB, BOVAG, Philips, RAI Vereniging, Veilig Verkeer Nederland en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat starten vanaf 27 oktober 2007 samen een grootschalige nationale campagne rond autoverlichting. Doel is het verlagen van het aantal auto’s dat rondrijdt met defecte of verkeerd afgestelde verlichting. De slogan van de campagne luidt: ‘Goed Licht Beter Zicht’.

De betrokken organisaties zijn ervan overtuigd dat veel verkeersongevallen kunnen worden voorkomen door weggebruikers bewuster te maken van het belang van goede verlichting en het tijdig controleren en (laten) repareren van hun lampen. Goede verlichting zorgt ervoor dat je onderweg beter kunt zien maar ook dat je beter wordt gezien. RDW, Centraal Beheer Achmea, Polaroid Eyewear, Valeo, Q-Park en De Garage hebben zich bij het initiatief aangesloten en ondersteunen de campagne intensief.

Gratis controles autoverlichting
November is in het kader van de campagne uitgeroepen tot Nationale Autoverlichtingsmaand. Vanaf 27 oktober kunnen automobilisten een maand lang gratis hun verlichting laten controleren bij ruim zesduizend BOVAG-autobedrijven in heel Nederland. Op 27 oktober, de dag dat de wintertijd in gaat, kan rijdend Nederland ook terecht bij de ANWB-Wegenwachtstations en Q-park parkeergarages die vermeld staan op www.goedlichtbeterzicht.nl. De extra controles zijn hoog nodig want 35 procent van de ondervraagde automobilisten geeft aan de eigen verlichting niet of nauwelijks zelf te checken. Een slechte zaak, want uit ANWB-onderzoek blijkt dat zestig procent van de automobilisten aangeeft dat eigen controle toch de belangrijkste manier is om te ontdekken of de verlichting werkt. Met de gratis controles hopen de organisaties de staat van de verlichting te upgraden. En mensen bewuster te maken van het belang van regelmatige controle van de autoverlichting. De zes organisaties stellen dat de autoverlichting minimaal één keer per maand zou moeten worden gecontroleerd.

Aanleiding campagne
Verkeersveiligheid is een beleidsspeerpunt van zowel ANWB, BOVAG, Philips, RAI Vereniging, Veilig Verkeer Nederland als het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De organisaties menen dat er op dit vlak rond autoverlichting nog veel kan worden bereikt. In 2006 reed 28,5 procent van de auto’s met onjuist afgestelde koplampen rond en 15,4 procent had één of meer defecte lampen. Onjuiste verlichting staat volgens het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) op een vierde plaats in de top tien van ergernissen van weggebruikers. Tot op heden is er niet bekend hoeveel ongevallen echt volledig zijn toe te schrijven aan ondeugdelijke verlichting. Er kunnen meerdere factoren een rol spelen bij een ongeval. Wat wel vaststaat is dat 42 procent van de 817 mensen die in ons land in 2005 overleden door een verkeersongeval en 38 procent van de 17.680 ziekenhuisgewonden toe te schrijven zijn aan ongevallen die plaatsvonden tussen 18.00 uur ’s avonds en 06.00 uur ’s ochtends (bron: ministerie van VenW). Juist de periode van de dag dat de kans op slecht zicht en dus het belang van goede verlichting het grootst zijn vanwege de overgang naar avond en nacht en mogelijke vermoeidheid.

Bewustwording automobilist
Het is voor het eerst in Nederland dat er op een dergelijk grote schaal campagne wordt gevoerd ter bevordering van juiste autoverlichting en daarmee de verkeersveiligheid. De campagne loopt in principe drie jaar. Communicatiemiddelen die worden ingezet om zoveel mogelijk mensen te bereiken zijn onder andere: de grote attentieborden langs de snelwegen en provinciale wegen, de eigen media van alle betrokken partijen, landelijke en regionale advertenties, posters en folders. www.goedlichtbeterzicht.nl fungeert als de centrale campagnesite. Het eerste campagnejaar dient een dubbel doel. Enerzijds werken aan de bewustwording en gedragsverandering van automobilisten en een actieve controle van hun autoverlichting en anderzijds geldt de maand november 2007 als feitelijke nulmeting voor het aantal defecten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat