Start aanbesteding vaarroute Hansweert – Krammersluizen

Samenwerking en kennisuitwisseling centraal

Middelburg – Begin oktober 2007 heeft Rijkswaterstaat het ‘groeicontract’ voor Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige disciplines voor het netwerkgericht onderhoud van de vaarroute Hansweert – Krammersluizen op de aanbestedingskalender gepubliceerd onder contractnummer ZLD-6218. Op 11 oktober 2007 vindt de informatieochtend plaats in Middelburg, waar Rijkswaterstaat een toelichting geeft over de bijzonderheden van het contract. Gegadigden zijn zeer welkom zich aan te melden.

In dit voor Rijkswaterstaat unieke groeicontract wordt toegewerkt naar één netwerkgericht Service Provider Contract, dat in 2010 op de markt zal komen. In plaats van de tientallen contracten met evenzoveel bedrijven wil Rijkswaterstaat naar één contract waarbij een marktpartij de uitvoering coördineert met overige aannemers, met de focus op het verlenen van service aan de vaarweggebruiker.

Rijkswaterstaat zoekt nu een marktpartij om in een partnerverband tussen 2008 en 2010 antwoorden te vinden op vragen als: welke taken kan de markt oppakken, in welk tijdsbestek, en hoe? Wat blijft Rijkswaterstaat doen en op welke manier? Hoe borgen we alle kennis? Het groeicontract is een samenwerkingscontract met de markt. Kennisuitwisseling en professionalisering van de werkprocessen staan centraal.

Civiele werken

Op 9 oktober 2007 start de aanbestedingsprocedure van het prestatiecontract voor Civiele werken. De contracten groeien de komende jaren naast elkaar, terwijl Rijkswaterstaat de strategische samenhang bewaakt. Deze leerperiode moet voldoende ervaring brengen om in te stappen in het Service Provider Contract in 2010, waarin Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige en Civiele werken samenkomen.

Planning van de aanbestedingsprocedure

Geïnteresseerde marktpartijen kunnen zich tot 21 november 2007, 12 uur aanmelden. Op 13 december 2007 krijgen de vijf geselecteerde partijen een uitnodiging voor de inschrijving. De inschrijfdatum loopt tot 27 maart 2008, waarna de prijs-kwaliteit (EMVI) beoordeling volgt. Eind mei 2008 vindt gunning van het contract plaats, zodat begin juni de werkzaamheden kunnen starten.

Aanmelden inlichtingenbijeenkomst

Donderdagochtend 11 oktober 2007 van 10.00 uur tot 12.00 uur organiseert Rijkswaterstaat een inlichtingenbijeenkomst over het contract. In het eerste deel van de bijeenkomst krijgt u uitleg over de wijze van werken tijdens het groeicontract. In het tweede deel gaan we in op de inhoudelijke aspecten van het contract. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar dzl-inkoopondersteuning@rws.nl onder vermelding van het contractnummer ZLD-6218. Inschrijven kan tot maandag 8 oktober 17.00 uur.

Rijkswaterstaat wil middels innovatief inkopen het beheer, onderhoud en management van het Nederlandse hoofd(vaar)wegennet professionaliseren. Dat doet Rijkswaterstaat echter niet vanuit een ivoren toren. In solide en energieke samenwerking met de markt zoekt Rijkswaterstaat in het Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) naar best practices. Daarvoor zijn in dit programma vier pilots in het leven geroepen. Eén daarvan betreft het anders inkopen van het onderhoud voor de 45 kilometer lange vaarroute Hansweert – Krammersluizen in Zeeland.

Meer informatie is te vinden op www.projectpim.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Zeeland