IVW start enquete zeevaart

Den Haag – Het toezicht binnen de zeevaart nog verder verbeteren. Dat is het doel van de enquête die de Inspectie Verkeer en Waterstaat binnen de Nederlandse zeevaartsector start.

Na afloop van een inspectie op een Nederlands schip overhandigt de inspecteur een enquêteformulier aan de schipper met enige vragen over de controle. Dit formulier kan geretourneerd worden aan de inspectie. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek zullen later op de website www.ivw.nl gepubliceerd worden.

U kunt de Antwoordkaart enquete downloaden via www.ivw.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)