Connexxion wint aanbesteding Amstelland-Meerlanden

Reiziger krijgt meer en beter busvervoer

Amsterdam – De komende acht jaar verzorgt Connexxion het openbaar vervoer in
Amstelland-Meerlanden en op de Zuidtangent. Dat is het resultaat van de
aanbesteding door de Stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-
Holland. Connexxion deed de beste aanbieding en levert circa 60 procent
meer busvervoer dan in de huidige dienstregeling. Daarnaast biedt het
vervoerbedrijf nieuwe, volledig toegankelijke en schone bussen. Het
openbaar vervoer in dit gebied wordt momenteel al verzorgd door
Connexxion.

Portefeuillehouder Openbaar Vervoer van de Stadsregio Amsterdam, Leen
Verbeek en gedeputeerde Cornelis Mooij van de provincie Noord-Holland
ondertekenden 15 maart 2007 de uitvoeringsovereenkomst met Connexxion.

De concessie gaat op 9 december 2007 in en geldt voor een periode van acht jaar
(tot december 2015). De jaarlijkse subsidie bedraagt circa 34 miljoen euro.

‘We zijn tevreden met de aanbieding van Connexxion voor het openbaar vervoer
in deze grote concessie’, aldus Verbeek en Mooij. ‘Het busvervoer in dit gebied kreeg al een voldoende, maar wordt met deze aanbesteding nog aantrekkelijker
voor de reiziger. Connexxion biedt aanzienlijk meer busvervoer en dan ook nog
van een hoge kwaliteit, met nieuwe bussen. Deze aanbesteding is een
belangrijke stap vooruit naar hoogwaardig openbaar vervoer in onze regio.’
60 procent meer busvervoer

De reiziger krijgt dankzij deze aanbesteding circa 60 procent meer busvervoer
aangeboden dan volgens de huidige, aflopende dienstregeling. Dit extra vervoer
wordt vooral ingezet op trajecten waar de bereikbaarheid onder druk staat.
De frequentie van de Zuidtangent wordt overdag op werkdagen verhoogd naar
10 ritten per uur. Op de nieuwe verbinding Schiphol – Nieuw-Vennep zal
Connexxion op werkdagen 8 ritten per uur rijden en op de nieuwe verbinding
Schiphol – station Amsterdam-Zuid elk kwartier. Ook gaat de Zuidtangent ’s nachts rijden.

Op drukke woon-werkroutes, zoals Uithoorn/Aalsmeer-Amstelveen-Amsterdam
en Uithoorn-Aalsmeer-Hoofddorp- Haarlem wordt extra vervoer geboden.
Uithoorn krijgt bovendien een directe verbinding met Amsterdam Bijlmer, en dit
geldt in de spits ook voor Mijdrecht en Wilnis.

Op het Sternet (van en naar Schiphol) wordt meer vervoer geboden met een
extra lijn van Schiphol naar Amsterdam/Leidseplein (tevens ’s nachts), een
snellere verbinding van Uithoorn naar Schiphol, een extra lijn naar Aalsmeer en
een verbeterde buslijn tussen Schiphol Oost en Schiphol Rijk. De verbinding tussen Amstelveen, het KLM-hoofdkantoor, Schiphol Noord en Schiphol Plaza wordt opgenomen in het Sternet. Verder worden binnen Hoofddorp meer ritten geboden, evenals van Hoofddorp naar Rijsenhout en
Zwanenburg. De verbinding van Amstelveen via Nes aan de Amstel naar
Uithoorn blijft gehandhaafd.

De nieuwe dienstregeling gaat 9 december 2007 in en wordt tijdig
bekendgemaakt door Connexxion.

Meer kwaliteit
Belangrijke eisen in de aanbesteding betreffen ook de kwaliteit en het comfort
van het materieel. Verbeek; ‘Het gaat niet alleen om efficiënt in te kopen. We
letten nadrukkelijk ook op kwaliteit, want daarmee krijg je de reiziger sneller in de
bus.’

Connexxion zet nieuwe, volledig toegankelijke lagevloerbussen in, met
uitzondering van de spitsbussen naar Almere. Tevens zijn de nieuwe bussen
uitgerust met een innovatief systeem dat de rijstijl van de buschauffeur meet en
zorgt voor een goede klimaatbeheersing. Ook camera’s maken deel uit van dit
systeem. Om de stiptheid te verbeteren worden de bussen op de Zuidtangent en
Schiphol Sternet voorzien van apparatuur die chauffeurs inzicht geeft in
vertragingen. De reizigers worden geïnformeerd met automatische halte-afroep
en displays in de bus en displays op de perrons.

De bussen hebben zeer schone EEV-motoren, met minder uitstoot van stikstof
en fijnstof. Deze motoren zijn zelfs schoner dan de in het bestek gestelde
milieunorm (Euro 5), met een uitstoot op het niveau van aardgasmotoren.

Drie biedingen
Drie vervoerbedrijven deden een bieding. Eind januari 2007 dienden zij op basis van
het bestek hun offertes in. Met het winnen van deze openbare aanbesteding
krijgt Connexxion het exclusieve recht om het openbaar vervoer in het gebied te
verzorgen. Verbeek: ‘Ook de twee andere vervoerders hebben een aanbieding
gedaan die boven de verwachtingen lag. Hieruit blijkt dat de aanbestedingen
vervoerbedrijven ertoe stimuleren met beter openbaar vervoer te komen.’

Het totale subsidiebedrag voor deze concessieperiode bedraagt 272 miljoen
euro. De aanbesteding Amstelland-Meerlanden is na Waterland en de
Zaanstreek de derde aanbesteding van het openbaar vervoer in de Stadsregio
Amsterdam. In deze aanbesteding werken de Stadsregio Amsterdam en de
provincie Noord-Holland samen. Het concessiegebied en het grootste deel van
de Zuidtangent vallen onder opdrachtgeverschap van de Stadsregio. De
provincie is opdrachtgever voor het trajectdeel Haarlem-Vijfhuizen van de
Zuidtangent.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsregio Amsterdam