Verkeersdeelnemer houdt zich beter aan de regels

Het verkeer in Nederland houdt zich steeds beter aan de regels. Dat blijkt uit de cijfers van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) over het jaar 2006. Er werden vorig jaar minder bekeuringen uitgeschreven voor het rijden door rood licht, voor het niet dragen van de gordel, het rijden onder invloed en het niet dragen van de bromfietshelm. Ook werd de maximumsnelheid over het algemeen beter nageleefd, in elk geval binnen de bebouwde kom en de provinciale wegen. De verkeershandhavingsteams van de politie schreven minder boetes uit voor te hard rijden.

Maar door de uitbreiding van het aantal trajectcontroles op snelwegen steeg het totaal aantal snelheidsboetes toch. Trajectcontroles leveren door de grote hoeveelheid verkeer op de snelwegen grote aantallen overtredingen op (bijna 1,8 miljoen). Het totaal aantal snelheidsovertredingen is hierdoor gestegen van ruim 8 miljoen in 2005 tot bijna 9 miljoen in 2006.

Trajectcontrole blijkt overigens een effectief middel om de maximumsnelheid te handhaven. Op wegen met trajectcontrole houdt circa 98 procent van de automobilisten zich aan de limiet.

Alcohol
Ondanks de verlaging van de alcohollimiet voor beginnend bestuurders per 1 januari 2006 is het aantal transacties voor rijden onder invloed niet gestegen, maar licht gedaald. Kennelijk gaan aanscherping van de regel en een beter nalevingsgedrag hand in hand.

Gordel
Uit onderzoek is gebleken dat steeds meer mensen overtuigd zijn van het nut van autogordels. Ook is gebleken dat meer automobilisten en passagiers de gordel daadwerkelijk dragen. Het aantal overtredingen van de gordelplicht is in 2006 dan ook fors gedaald, ondanks het feit dat de regels voor kinderzitjes op 1 maart 2006 zijn verscherpt.

Rood licht
Het aantal boetes voor het rijden door rood licht is in 2006 met bijna tien procent gedaald. Wellicht heeft de verhoging van de boete van 95 euro tot 130 euro per 1 januari 2006 aan deze daling bijgedragen. Ook de ombouw van vele kruispunten tot rotondes is hieraan debet.