Satellietnavigatie goede invloed verkeersveiligheid

Amsterdam – Onderzoek toont aan dat navigatiesystemen een positief effect hebben op de verkeersveiligheid. Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek van onderzoeksinstituut TNO in opdracht van Aon, Athlon Car Lease, Delta Lloyd Verzekeringen en TomTom. Het in Nederland uitgevoerde onderzoek had tot doel antwoord te geven op de centrale vraag: welke invloed heeft het gebruik van navigatiesystemen op de verkeersveiligheid?

Uit het onderzoek blijkt dat:

  • het gebruik van een navigatiesysteem het rijgedrag en de prestatie van de bestuurder verbetert bij rijden in een onbekend gebied naar een onbekende bestemming;
  • het gebruik van een navigatiesysteem de alertheid van de bestuurder verhoogt en de stress van de bestuurder reduceert;
  • bestuurders van leaseauto’s zonder gebruik van navigatiesysteem 12% meer schades claimen en 5% meer schadekosten claimen;
  • het gebruik van een TomTom navigatiesysteem het aantal gereden kilometers vermindert met 16% en de reistijd met 18% verkort bij het rijden in een onbekend gebied naar een onbekende bestemming;
  • het gebruik van een TomTom navigatiesysteem de werklast van de bestuurder reduceert bij het rijden in een onbekend gebied naar een onbekende bestemming.

Onderzoeksmethode
Er zijn drie onderzoeksmethodes gebruikt om een antwoord te vinden op de centrale vraag naar de invloed van navigatiesystemen op de verkeersveiligheid.

  • 1. Om de invloed van een navigatiesysteem op het rijgedrag te meten, zijn 36 personen geselecteerd om in een speciaal uitgeruste auto van TNO onder realistische verkeersomstandigheden te rijden naar een onbekende bestemming in een onbekend gebied.
  • 2. Daarnaast is een statistische analyse uitgevoerd op een combinatie van databases van Athlon Car Lease.
  • 3. Onder vierduizend bestuurders is een gebruikersonderzoek gehouden middels een schriftelijke enquête.

Het totale onderzoek duurde ruim een half jaar en is afgerond in december 2006.

Verbetering van rijgedrag, minder kilometers
Het experimenteel onderzoek in de praktijk gaf aan dat de bestuurder met een TomTom navigatiesysteem 25% minder vaak stopt en 35% minder lang stilstaat om bij de eindbestemming te komen. Ook vertoonde de bestuurder beter weggedrag, er werden ruim 50% minder voorvallen van ongepast weggedrag geconstateerd dan met conventionele middelen naar of in een onbekend gebied.

Economisch en milieuvoordeel
Het aantal gereden kilometers tijdens het onderzoek werd met 16% teruggebracht en ook de reistijd nam met 18% af in vergelijking met het gebruik van andere routeplansystemen. Een navigatiesysteem levert dus economisch en milieutechnisch voordeel op. Bij gebruik van een navigatiesysteem zal het totale brandstofverbruik afnemen.

Reductie frequentie en kosten schades
Het onderzoek heeft aangetoond dat leaserijders zonder navigatiesysteem 12% meer schades claimen dan bestuurders met een navigatiesysteem. Bestuurders zonder navigatiesysteem claimen daarnaast 5% meer schadekosten.

Alerter achter het stuur en minder stress door lagere werklast
Aangetoond is dat navigatiesystemen de alertheid van de bestuurder verhoogt; de aandacht kan beter op de weg gehouden worden en de bestuurder ervaart minder stress. 78% van de bestuurders heeft het gevoel alles beter onder controle te hebben wanneer zij met een navigatiesysteem rijden. Ook is de gebruiker alerter achter het stuur en zich meer bewust van het verkeer achter zich.

Vermindering werklast
Het onderzoek toont aan dat de werklast (de inspanning) van bestuurders wordt teruggebracht. De objectieve werklast lag 20% lager bij het rijden met een navigatiesysteem en kostte bestuurders “weinig inspanning”. Het rijden met conventionele navigatiemiddelen, zoals kaarten en digitale internet-routeplanners, daarentegen werd beoordeeld met “tamelijk” tot “behoorlijk” inspannend.

U kunt het TNO rapport lezen op www.tomtom.com

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: TomTom NV