Per rijstrook uit de file

Den Haag – Verkeer en Waterstaat gaat in de loop van 2007 een nieuwe manier van invoegen op de snelweg uitproberen. In plaats van auto na auto invoegen, zoals bij ritsen, wordt steeds een groepje auto’s van één rijstrook doorgelaten en daarna is een andere rijstrook aan de beurt. Uit een eerdere proef die plaats vond op de luchtmachtbasis Twente, blijkt dat circa tweehonderd voertuigen per uur meer kunnen passeren dan bij traditioneel ritsen.

Dit betekent dat een file die ontstaat door bijvoorbeeld een zwaar ongeval of bij wegwerkzaamheden sneller kan oplossen. De nieuwe proeven vinden plaats in het kader van het fileverminderingsprogramma van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Begin 2006 riep minister Karla Peijs haar medewerkers, maatschappelijke partners van het ministerie en burgers op met creatieve ideeën te komen om op korte termijn de groei van de files zo veel mogelijk te beperken. Uit circa drieduizend ideeën zijn veertig projecten geselecteerd: gericht op het beperken van dagelijkse files, het beperken van incidentele files (bijvoorbeeld in verband met ongevallen) en op keuzes van weggebruikers / reizigers. De proef ‘Per rijstrook uit de file’ is een van de projecten uit de tweede categorie , beperken van incidentele files. Het principe van de proef wordt ook wel toegepast bij het op- en afrijden van veerboten.

Voor de proeven in echte verkeerssituaties op de openbare weg, in de loop van 2007, zijn drie varianten in studie: één waarbij de aanwijzingen aan het verkeer worden gegeven door weginspecteurs, één waarbij dit door elektronische systemen gebeurt, en een combinatie van beide. Bij de voorbereiding van de proeven gaat speciale aandacht uit naar de veiligheid van de weginspecteurs.

Meer informatie
Filebestrijding

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Peijs voert maatregelen filevermindering uit

Prijs beste file-idee: individueel snelheidsadvies

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat