Campagnes hebben gunstig effect op verkeersveiligheid

Den Haag – De verkeersveiligheidscampagnes onder de noemer ‘Daar kun je mee thuiskomen’ van het ministerie van Verkeer en Waterstaat blijken een positieve invloed te hebben op het gedrag van weggebruikers. Ook lijken de campagnes in de jaren 2003-2005 effect te hebben gehad op de daling van het aantal verkeersslachtoffers. Dit blijkt uit een onderzoek van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Sinds 2003 worden er jaarlijks vier campagnes met vaste thema’s gevoerd onder de koepelcampagne ‘Daar kun je mee thuiskomen’. Dit zijn de campagnes Alcohol in het verkeer (Bob), Beveiligingsmiddelen in de auto (gordels en kinderzitjes), Agressie in het verkeer en Fietsverlichting en reflectie. Uit het onderzoek blijkt dat de boodschap van de campagnes bij meer dan de helft van de bevolking bekend is. Ook is de houding van weggebruikers verbeterd sinds de start van de campagnes. Meer mensen zeggen het juiste gedrag te vertonen, wat vervolgens wordt bevestigd door metingen langs de weg. Zo is bijvoorbeeld het percentage rijders onder invloed gedaald tot het laagste niveau sinds de invoering van de alcohollimiet.

Het verbeterde gedrag van de weggebruiker heeft ook bijgedragen aan de vermindering van het aantal verkeersslachtoffers. Het is echter lastig om de effecten op het aantal doden en gewonden precies in kaart te brengen.

Naast voorlichting en handhaving zijn er immers ook andere factoren die van invloed kunnen zijn op ongevallen. De AVV heeft ervoor gekozen om mede op basis van inschattingen van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) een indicatieve berekening te maken.

Aangezien de berekeningen deels gebaseerd zijn op aannames moeten de uitkomsten met terughoudendheid bekeken worden. De berekeningen hebben betrekking op de jaren 2003, 2004 en 2005 samen:

  • Het gestegen gordelgebruik heeft 20 doden en 150 ziekenhuisgewonden voorkomen;
  • Door de vermindering van het rijden onder invloed zijn 30 alcoholgerelateerde doden bespaard en 650 mensen minder in het ziekenhuis terecht gekomen;
  • Door het toegenomen gebruik van fietsverlichting is het aantal verkeersdoden onder fietsers verminderd met twee, terwijl het aantal ziekenhuisgewonden met twintig is gedaald.

De over de hele linie gunstige gedragsontwikkeling is in belangrijke mate toe te schrijven aan de combinatie van handhaving én voorlichting. In de nota Mobiliteit wordt aangegeven dat deze campagne-aanpak de komende jaren wordt voortgezet.

Meer informatie
Het rapport Thuiskomen in 2005
Een overzicht van de monitoringsresultaten van de verkeersveiligheidscampagnes in 2003-2005

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Nieuwe verkeersveiligheidcampagne: Je bent top Bob!
Meer informatie over verkeersveiligheid

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Campagnes hebben gunstig effect op verkeersveiligheid | Infrasite

Campagnes hebben gunstig effect op verkeersveiligheid

Den Haag – De verkeersveiligheidscampagnes onder de noemer ‘Daar kun je mee thuiskomen’ van het ministerie van Verkeer en Waterstaat blijken een positieve invloed te hebben op het gedrag van weggebruikers. Ook lijken de campagnes in de jaren 2003-2005 effect te hebben gehad op de daling van het aantal verkeersslachtoffers. Dit blijkt uit een onderzoek van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Sinds 2003 worden er jaarlijks vier campagnes met vaste thema’s gevoerd onder de koepelcampagne ‘Daar kun je mee thuiskomen’. Dit zijn de campagnes Alcohol in het verkeer (Bob), Beveiligingsmiddelen in de auto (gordels en kinderzitjes), Agressie in het verkeer en Fietsverlichting en reflectie. Uit het onderzoek blijkt dat de boodschap van de campagnes bij meer dan de helft van de bevolking bekend is. Ook is de houding van weggebruikers verbeterd sinds de start van de campagnes. Meer mensen zeggen het juiste gedrag te vertonen, wat vervolgens wordt bevestigd door metingen langs de weg. Zo is bijvoorbeeld het percentage rijders onder invloed gedaald tot het laagste niveau sinds de invoering van de alcohollimiet.

Het verbeterde gedrag van de weggebruiker heeft ook bijgedragen aan de vermindering van het aantal verkeersslachtoffers. Het is echter lastig om de effecten op het aantal doden en gewonden precies in kaart te brengen.

Naast voorlichting en handhaving zijn er immers ook andere factoren die van invloed kunnen zijn op ongevallen. De AVV heeft ervoor gekozen om mede op basis van inschattingen van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) een indicatieve berekening te maken.

Aangezien de berekeningen deels gebaseerd zijn op aannames moeten de uitkomsten met terughoudendheid bekeken worden. De berekeningen hebben betrekking op de jaren 2003, 2004 en 2005 samen:

  • Het gestegen gordelgebruik heeft 20 doden en 150 ziekenhuisgewonden voorkomen;
  • Door de vermindering van het rijden onder invloed zijn 30 alcoholgerelateerde doden bespaard en 650 mensen minder in het ziekenhuis terecht gekomen;
  • Door het toegenomen gebruik van fietsverlichting is het aantal verkeersdoden onder fietsers verminderd met twee, terwijl het aantal ziekenhuisgewonden met twintig is gedaald.

De over de hele linie gunstige gedragsontwikkeling is in belangrijke mate toe te schrijven aan de combinatie van handhaving én voorlichting. In de nota Mobiliteit wordt aangegeven dat deze campagne-aanpak de komende jaren wordt voortgezet.

Meer informatie
Het rapport Thuiskomen in 2005
Een overzicht van de monitoringsresultaten van de verkeersveiligheidscampagnes in 2003-2005

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Nieuwe verkeersveiligheidcampagne: Je bent top Bob!
Meer informatie over verkeersveiligheid

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat