Daling aantal ziekenhuisgewonden in 2005

Den Haag – Naast de flinke daling van het aantal verkeersdoden in 2005, is ook het aantal ziekenhuisgewonden gedaald. Volgens een nieuwe, uniforme berekeningsmethode bleek dat het aantal ziekenhuisgewonden in 2004 18.060 was. In 2005 nam het aantal af met 2,1% tot 17.680. Dit schrijft minister Peijs van Verkeer en Waterstaat in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer.

Eerder was het om technische redenen – en vanwege verschillende manieren van registreren – niet duidelijk, hoeveel gewonden er in het ziekenhuis terecht kwamen na een verkeersongeval. Door het invoeren van deze nieuwe rekenmethode is het nu mogelijk aan te geven hoeveel ziekenhuisgewonden er per jaar vallen in het verkeer.

De opvallende dalende trend die de ontwikkeling van het aantal verkeerdoden laat zien, valt bij het aantal ziekenhuisgewonden niet te zien. Toch is het beeld (gematigd) positief. De komende tijd zal de nieuwe berekeningsmethode ook toegepast worden op de jaren 2000 tot en met 2003, om de meerjaren-ontwikkelingen van het aantal ziekenhuisgewonden beter te kunnen vaststellen.

Verder heeft de minister samen met de decentrale overheden een nieuwe doelstelling neergelegd voor de aantal verkeersdoden in 2010: maximaal 750. In de Nota Mobiliteit staat nog een doelstelling van maximaal 900 verkeersdoden in dat jaar.

Meer informatie
br.2719 nieuwe doelstelling verkeersveiligheid voor 2010 en ontwikkeling aantal ziekenhuisgewonden | Kamerstuk | 05-12-2006

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat