Wim Hafkamp wetenschappelijk directeur NICIS

Den Haag – Professor dr. Wim Hafkamp treedt op 1 februari 2007 in dienst
als Wetenschappelijk directeur van het Nicis Institute. Hij volgt professor dr. Ronald
van Kempen op, die na de kwartiermakerfase het Nicis Institute heeft verlaten. Wim
Hafkamp is econoom en richt zich in zijn onderzoek op stedelijke vraagstukken en duurzame
ontwikkeling. Tot eind 2006 is hij visiting professor bij RMIT University in Melbourne.
Daarvoor was hij decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de Erasmus
Universiteit (EUR).

Wim Hafkamp wordt lid van de Raad van Bestuur van het Nicis Institute en voorzitter van
het Nicis College voor Stedelijke Innovatie. Zijn belangrijkste opdracht is Nicis als
Maatschappelijk Topinstituut voor de steden zowel nationaal als internationaal op de
kaart te zetten, door:

  • toonaangevend Nederlands en Europees stedelijk onderzoek;
  • innovatieve verbindingen tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk;
  • praktische kennis voor steden, voor de problemen van vandaag en morgen;
  • trendrapportages en opleidingsprogramma’s.

Wim Hafkamp is sinds 2001 decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen in Rotterdam.
Daarvoor werkte hij als visiting professor aan het Massachusetts Institute of Technology
(MIT), gaf hij leiding aan het Erasmus Center for Sustainability and Management (ESM) van
de EUR, en was hij hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Hij was onder andere lid
van de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad. Hij is lid van de Economic
Development Board Rotterdam.

Gerard Schouw, algemeen directeur van het Nicis Institute, is zeer ingenomen met het
aantreden van Wim Hafkamp. ‘Wim is een uitstekende wetenschapper die kennis vanuit
meerdere disciplines weet te verbinden. Zijn expertise op het gebied van stedelijke
ontwikkelingen zoals verkeer en vervoer en economie maakt hem bijzonder geschikt voor het
Nicis Institute.’

Het Nicis Institute is het Maatschappelijk Topinstituut voor de steden, het
kennisinstituut voor grootstedelijke vraagstukken met een focus op de versterking van de
economische en sociale kracht van steden. Steden, departementen, instituten en media
kunnen een beroep doen op de expertise van het Nicis Institute. Voor de steden is het
instituut bovendien een samenwerkingspartner die vooruitblikt, onderzoekt, evalueert,
opleidt, adviseert, ondersteunt en verbindt. Het instituut verbindt praktijk en
wetenschap en legt grote nadruk op het voldoen aan de kennisbehoefte die dagelijks wordt
gevoeld in de steden. Het Kenniscentrum Grote Steden is ondergebracht bij het Nicis
Institute.