Groei goederenvervoer in nieuwe EU lidstaten

Rijswijk – Het goederenvervoer in de nieuwe lidstaten, inclusief Roemenie en Bulgarije, zal in 2020 meer dan verdubbelen. Behalve economische groei zal dit ook leiden tot een grotere uitstoot van schadelijke stoffen, een toename van het aantal verkeersongelukken en meer files. Bovendien zullen Polen, Slowakije. Tsjechië en Hongarije last krijgen van congestie door de toename van goederenstromen. Het aandeel van de binnenvaart zal in 2020 tot 10 procent zijn gestegen.

Dit zijn een aantal van de prognoses die te lezen zijn in “Freight flows in an enlarging Europe”, een atlas die NEA ter gelegenheid van zijn 60-jarig bestaan heeft ontwikkeld en samengesteld. Nederland Distributieland (NDL/HIDC) leverde eveneens een tekstuele bijdrage. De transportdata die gebruikt zijn voor deze atlas, heeft NEA door de jaren heen verzameld voor diverse opdrachtgevers zoals het Ministerie van Verkeer en Waterstaat maar ook op eigen initiatief.

De impact van een uitbreidend Europa (inclusief de aankomende lidstaten Roemenie en Bulgarije) op het goederenvervoer en hieraan gerelateerde thema’s zoals economie en milieu worden in deze atlas inzichtelijk gemaakt door middel van vele kaarten en grafieken. In de begeleidende tekst wordt, behalve een beschrijving van de huidige situatie, ook NEA’s visie op de ontwikkelingen in het goederentransport gegeven. De atlas biedt bedrijven en overheden gedegen ondersteuning bij het maken van beleidsbeslissingen.

De atlas is te bestellen voor €100,- via gjo@nea.nl. Voor informatie over de atlas kunt u bellen met Lana de Wit of José van Winden op 088-6969362/328.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: NEA Transportonderzoek en -opleiding B.V.