EVO: vergroten verkeersveiligheid

EVO: ‘rijstijltrainingen en veiligheidscultuur VERGROTEN verkeerSveiligheid‘

Zoetermeer – EVO steunt de proef van het ministerie van Verkeer en Waterstaat waarbij een snelheidsmonitor in 120 bestelauto’s wordt ingebouwd. Het is een van de drie onderdelen van het convenant bestelverkeer dat vorig jaar door de minister, EVO, TLN en KNV werd ondertekend. Doel van het convenant is de vergroting van de verkeersveiligheid in het bestelverkeer. EVO stelt dat de sleutel tot een veiliger bestelverkeer ligt in de combinatie van meer aandacht vanuit het management voor schadepreventie en trainingen voor chauffeurs.

In het convenant is tevens afgesproken dat EVO, TLN en KNV ervoor zorgen dat meer bestelautochauffeurs deelnemen aan een rijstijltraining. EVO heeft daarom voor bestelautochauffeurs een aantal rijstijltrainingen ontwikkeld. Ook bevorderen de organisaties het gebruik van de Safety Scan. Dit is een computerprogramma dat bedrijven helpt bij het reduceren van schade en ongevallen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft dit instrument eind 2004 samen met de organisaties ontwikkeld.

Afgesproken is dat een verplichte snelheidsbegrenzer voor bestelauto’s tot 2008 uitblijft, maar van bedrijven met bestelauto’s wel wordt verwacht dat zij zelf actie (blijven) ondernemen om ongevallen te voorkomen. Dat lijkt de afgelopen jaren steeds beter te lukken nu blijkt dat voor de tweede keer op rij het aantal ongevallen met bestelauto’s is afgenomen.

Dat EVO-leden verkeersveiligheid serieus nemen blijkt wel uit het feit dat er meer aanmeldingen voor de proef binnen kwamen dan nodig was. De noodzaak om schade en ongevallen zo veel mogelijk te beperken, leeft bij grote en kleine ondernemingen. Geen enkele ondernemer zit te wachten op schade en ongevallen, want dat zorgt naast ellende en verdriet ook voor onnodige kosten. Het aantal bedrijven dat werk maakt van veiligheid en brokkemakers aanpakt, neemt daarom nog steeds toe.

EVO werkt ook mee aan de proef gericht op veiliger vrachtverkeer, omdat de dodehoekproblematiek aandacht nodig blijft hebben. EVO vindt het goed dat bedrijven op vrijwillige basis aan dit project mee kunnen werken.

Overigens vraagt EVO zich af of het rijden er voor de chauffeur overzichtelijker op wordt door alle spiegels en camera’s die geplaatst worden. Dat is ook de reden dat EVO vindt dat nieuwe technieken gestimuleerd moeten worden. Zo zijn er ook systemen die met warmtesensoren of met radar werken. Groot voordeel van dat soort systemen is dat die actief kunnen registreren of er zich een fietser of voetganger in de dode hoek bevindt en dat deze vervolgens de chauffeur een signaal kunnen geven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: EVO