Vertraging bij grensovergangen door WK voetbal

Den Haag – Weggebruikers die rond de speeldagen van de Wereldkampioenschappen voetbal naar Duitsland rijden, moeten bij de Nederlands-Duitse grens rekening houden met vertraging door grenscontroles van de Duitse politie. Zowel Rijkswaterstaat als het Korps landelijke politiediensten (KLPD) waarschuwen daarom voor files bij de grensovergangen tijdens het WK voetbal. Rijkswaterstaat en het KLPD adviseren automobilisten op deze routes de actuele verkeersinformatie op radio en teletekst te volgen en hun vertrektijd eventueel aan te passen. Zodra een (onaangekondigde) grenscontrole begint, wordt dit via de verkeersinformatie doorgegeven. Het KLPD en Rijkswaterstaat zetten extra mensen in om de hinder te beperken en de verkeersveiligheid te bevorderen.

Weginspecteurs zullen zorgen voor een betere doorstroming en verkeersveiligheid. Bij beginnende filevorming kunnen zij het verkeer aangeven door te rijden of het achterop komend verkeer waarschuwen voor een file. In samenwerking met de politie kunnen zij eventuele ongevallen snel afhandelen. Daarnaast zijn er in de periode van het WK geen wegwerkzaamheden op de snelwegen dicht bij de grens. Verder zorgt Rijkswaterstaat voor informatie over de actuele situatie op de weg, bijvoorbeeld via de radio, maar ook via borden boven en langs de weg. Mochten er ongevallen plaatsvinden op de routes naar Duitsland, dan geeft Rijkswaterstaat alternatieve routes. Onlangs nog zijn daar afspraken over gemaakt met Niedersachsen (noordelijke deel van Duitsland). Met Nord Rhein Westfalen bestonden dergelijke afspraken al.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat