Pieter Jan Biesheuvel nieuwe voorzitter SWOV

Leidschendam – Mr. Pieter Jan Biesheuvel is op 17 mei 2006 benoemd tot voorzitter van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV. Hij volgt hiermee Frits Castricum op, die het voorzitterschap na ruim tien jaar om gezondheidsredenen heeft neergelegd.

Pieter Jan Biesheuvel (1949) was van 1986 tot 2002 namens het CDA lid van de Tweede Kamer. Van 1992 tot 1998 was hij voorzitter van de vaste kamercommissie voor verkeer en waterstaat.

De SWOV krijgt met de heer Biesheuvel een bestuurlijk ervaren en maatschappelijk betrokken voorzitter. De heer Biesheuvel is op dit moment onder andere voorzitter van het Overlegorgaan PersonenVervoer (OPV) en van Cedris, een brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie.

“Topprioriteit voor verkeersveiligheid“
Vorig jaar sprak Biesheuvel nog uit dat verkeersveiligheid topprioriteit verdient bij het bepalen van beleid. De verkeerongevallencijfers 2005 én onlangs gepubliceerd internationaal vergelijkend onderzoek laten zien dat Nederland tot de wereldtop behoort als het om verkeersveiligheid gaat. Voor Biesheuvel betekent dit echter niet dat ons land achterover kan leunen: “We moeten die toppositie vasthouden. Niet vanwege de prestige, maar om het leed dat elk verkeersslachtoffer met zich meebrengt, terug te dringen. Via wetenschappelijk onderzoek moeten we blijven zoeken naar manieren om het nóg veiliger te maken op de weg.“

Het bestuur van de SWOV wordt per 17 mei 2006 gevormd door:

  • Mr. P.J. Biesheuvel (onafhankelijk voorzitter)
  • Mr. G. van Woerkom (ANWB)
  • P. Janssen (RAI)
  • H.J. van der Steenhoven (Fietsersbond, op voordracht van de OR)
  • mw. M.T.J. Blankers (Gem. Haarlemmermeer)

Over de SWOV
De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV doet al 40 jaar fundamenteel en anticiperend onderzoek naar verkeersveiligheid en fungeert als kennis- en informatiecentrum op dit gebied. De SWOV is daarmee uitgegroeid tot het Nederlands wetenschappelijk onderzoeksinstituut voor de verkeersveiligheid. Doelstelling is de verkeersveiligheid te bevorderen met behulp van de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek. Verdere informatie over de SWOV is beschikbaar op www.swov.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: SWOV