Nieuwe beursthematiek op InfraTech 2007

Rotterdam – InfraTech, de nationale vakbeurs voor grond-, water- en wegenbouw is opvallend vernieuwd. Met een nieuw concept zullen naar verwachting meer bezoekers, meer opdrachtgevers en meer beslissers van 16 tot en met 19 januari 2007 Ahoy’ bezoeken. Belangrijke vernieuwing is onder meer dat potentiële opdrachtgevende partijen verbonden zijn aan de beurs zodat met zekerheid opdrachtgevers zoals medewerkers van Verkeer & Waterstaat de beurs zullen bezoeken. InfraTech heeft een nieuwe indeling gebaseerd op een zevental thema’s waarin exposanten kunnen participeren: Infrastructuur (incl. No-Dig techniek), Infra materieel, Stad (incl. verkeerstechniek), Energie, Water en beheer, Mainports en Kennis & Innovatie.

Doel van de nieuwe thematisering is om bezoekers meer overzicht te bieden én met name meer bezoekers van overheidswege naar de beurs te halen. Opdrachtgevende instanties krijgen expliciet de gelegenheid zich op de beurs te presenteren door middel van seminars, spreektijd in het InfraTheater en eventueel ruimte op de beursvloer. Als tegenprestatie worden de medewerkers van deze organisaties uitgenodigd voor een bezoek, zodat exposanten vier dagen lang profijt hebben van de betrokkenheid van de opdrachtgever.
De thema’s zullen over de gehele beursvloer worden ingedeeld; exposanten kunnen door de thematiek eigen specifieke bedrijfsonderdelen sterker profileren of zich onder het centrale thema Infrastructuur presenteren.

Infra Theater
Een andere vernieuwing is het Infra Theater. In deze ruimte óp de beursvloer zullen exposanten en opdrachtgevende instanties onder meer seminars over uiteenlopende onderwerpen presenteren. Onder meer Hoogheemraadschap Delfland, Waternet, Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat geven hier acte de présence.

Peter Niemantsverdriet, exhibition manager van InfraTech 2007: ”Na veel ‘slijpwerk’ en adviezen uit de markt hebben we een scherp, nieuw concept gerealiseerd waarbij we nóg nadrukkelijker de bezoekers naar de beurs halen. Inmiddels is zo’n 30% van de beursvloer gereserveerd: een teken dat we op de goede weg zitten!”

Eerder dit jaar werd de nieuwe easy2exhibit-formule geïntroduceerd. Naast de gebruikelijke standruimte voor eigen stands is speciaal voor de bedrijven die zich op kleine schaal willen profileren mogelijk om met één handtekening alles met betrekking tot hun beursdeelname regelen. Ruimte, stand, schoonmaak, eten en drinken, parkeren etc., alles wordt door de organisatie geregeld.

InfraTech trekt iedere twee jaar ruim 15.000 bezoekers uit de gww-sector. De beurs omvat de complete gww sector, waaronder infrastructuur, infratechniek, geotechniek, grondverzet, bodembeheer, bodemonderzoek, bodemsanering en bodemmanagement. InfraTech 2007 staat gepland van 16 tot en met 19 januari 2007 in Ahoy’ Rotterdam.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het projectteam van InfraTech, tel.: 010 293 32 04 of e-mail: info@infratechahoy.nl Zie ook: www.infratechahoy.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ahoy‘ Rotterdam nv