Proef reisinformatie langs provinciale wegen Brabant

’s-Hertogenbosch – In april 2007 gaat de Provincie Noord-Brabant bij wijze van proef twee route-informatiepanelen plaatsen langs provinciale wegen. De proeflocaties liggen op de N261 (Tilburg-Waalwijk) en op de N279 (’s-Hertogenbosch – Veghel). De borden informeren over reistijd en files.

De Provincie werkt samen met het Rijk aan het verbeteren van de betrouwbaarheid van reistijdinformatie. Deze proef met informatiepanelen is een uitwerking van het provinciale dynamisch verkeersmanagement (DVM). DVM heeft als doel door continue gebruik van actuele verkeersgegevens de weggebruikers te informeren voor en tijdens hun reis.

Voor de data-inwinning voor de informatie op de borden gebruikt de Provincie het Mobile Traffic Services systeem (het systeem dat gebruik maakt van signalen van mobiele telefoontjes) en van meetgegevens van Rijkswaterstaat. De route-informatiepanelen worden centraal aangestuurd vanuit de Verkeerscentrale Zuid Nederland van Rijkswaterstaat. Op de borden staat of er file is en worden route-alternatieven met reistijden aangegeven.

Tijdens de proef onderzoekt de Provincie of de doorstroming op het wegennet verbetert, of de informatie effect heeft op de routekeuze en of de reiziger de informatie op de panelen als nuttig ervaart. De resultaten uit dit onderzoek worden in de tweede helft van 2007 bekend.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant