Stijging dodelijke verkeersslachtoffers in Friesland

Leeuwarden – De minister van Verkeer en Waterstaat heeft dinsdag bekend gemaakt dat het aantal verkeersdoden in Nederland in 2005 (817) lager uitgevallen is dan in 2004 (881). Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in Fryslân is vorig jaar echter gestegen. Uit cijfers van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer blijkt dat er in 2005 45 dodelijke slachtoffers te betreuren waren in het Friese verkeer, ten opzichte van 38 in 2004. Ondanks deze stijging komt Fryslân niet hoger uit dan de aantallen over de jaren 2002 en 2003.

De Adviesdienst Verkeer en Vervoer geeft aan dat het lastig is om de aantallen dodelijke slachtoffers per jaar met elkaar te vergelijken. Meerdere factoren kunnen een rol spelen.

Gedeputeerde Baas: “Het is betreurenswaardig dat er in Fryslân meer verkeersdoden zijn gevallen in het afgelopen jaar. Maar zoals wij in het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan hebben geschreven doen wij er alles aan om aan onze ambitieuze verkeersveiligheidsdoelstelling – in 2010 25 % minder verkeersdoden dan in 2002 – te voldoen. Zodra de provincie inzicht heeft in de exacte ongevallocaties in Fryslân, zal er bekeken worden of er wegsituaties zijn waar meerdere ongevallen hebben plaatsgevonden. Vervolgens bepalen we of, en welke, maatregelen nodig zijn. Uiteraard wordt hierbij ook naar de aard van de ongevallen gekeken.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân