Amsterdam onderzoekt plan vrachtvervoer per tram

Amsterdam – De gemeente Amsterdam gaat onderzoeken of het haalbaar is de stad gedeeltelijk te bevoorraden per tram met gebruik van het huidige OV-net en infrastructuur. Aanleiding hiervoor zijn de uitkomsten van een haalbaarheidsonderzoek dat is uitgevoerd door het consortium City Cargo Nederland i.o.

Het idee van City Cargo Nederland is om vrachttrams vanuit overslagcentra aan de rand van de stad naar strategische loslocaties in de binnenstad te laten rijden, waarna de goederen per elektronische cargowagens hun eindbestemming bereiken.

Uit het haalbaarheidsonderzoek van City Cargo Nederland komt naar voren dat het bevoorraden per tram grote voordelen heeft voor de stad. Een van de voordelen is dat hiermee een gezondere binnenstad wordt gecreëerd door een fijnstofreductie van 20%. Doordat de helft van de goederenstroom per vrachtwagen wordt overgenomen door trams. Een tweede conclusie van City Cargo Nederland is dat dit concept leidt tot een toegankelijkere en veiligere binnenstad en een stimulans biedt voor de Amsterdamse binnenstedelijke economie.

De gemeente vindt dat het idee en de argumenten van City Cargo Nederland voldoende aanknopingspunten biedt om het concept op haalbaarheid te testen.

De gemeente gaat samen met City Cargo Nederland onderzoeken of de logistieke implicaties in te voeren zijn, zoals een toename van de druk op het tramnetwerk en de gevolgen voor de verkeersstromen. Daarnaast zal verder onderzoek worden gedaan naar het nut en de noodzaak van een deelname aan dit project.

Wethouder Maij (Milieu): “Ik ben op zich enthousiast over het plan. Dit plan kan een goede actie zijn om de kwaliteit van de lucht in de stad te verbeteren en kan bijdragen aan een gezonde, veilige en bereikbare binnenstad. Ik ben erg benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek.”

In Dresden (Duitsland) maakt het bedrijf Volkswagen al gebruik van deze wijze van bevoorrading. Dit dient als voorbeeld voor het idee in Amsterdam.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amsterdam