Intentieverklaring luchtkwaliteit ondertekend

EVO, TLN en het ministerie van Verkeer en Waterstaat ondertekenen vandaag een intentieverklaring met als doel de luchtkwaliteit op en rondom bedrijventerreinen in en rondom stedelijke gebieden te verbeteren. Aan de hand van een analyse van de vervoerstromen door het gebied (herkomst/bestemming, lokaal/doorgaand verkeer, bevoorradingsprofiel) bepalen overheid en bedrijfsleven welke maatregelen zij nemen om de uitstoot van schadelijke stoffen door het vrachtverkeer te verminderen. Deze maatregelen moeten zowel economisch efficiënt als milieueffectief zijn.

De partijen gaan zo´n analyse eerst uitvoeren in vier stedelijke gebieden, welke voor het einde van dit jaar geselecteerd worden. In de eerste helft van 2006 moet vast komen te staan welke mix van maatregelen het meest effectief is, om deze vervolgens in de tweede helft van 2006 te kunnen uitvoeren.

In de intentieverklaring wordt uitgegaan van drie soorten maatregelen:
1. Het verminderen van het aantal vrachtauto’s door transportbesparing en door bundeling van vervoersstromen;
2. Het verbeteren van de doorstroming door verkeerstechnische maatregelen, zoals het afstemmen van stoplichten zodat een ‘groene golf’ ontstaat;
3. Het stimuleren van schonere vervoerswijzen, bijvoorbeeld door bedrijven te stimuleren te werken met plannen voor vervoers- en parkmanagement en het sneller toelaten van schonere voertuigen tot stadsdelen (milieuzonering).

EVO en TLN benaderen vanuit hun achterban ondernemers om mee te werken. Verkeer en Waterstaat vervult een coördinerende rol met betrekking tot de vier deelprojecten en richting lokale overheden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: EVO