Niet meer ongevallen met vrachtauto s

Den Haag – Er is het afgelopen jaar geen sprake van een exceptionele toename van het aantal ongevallen met vrachtauto’s. Wel is er sprake van een jaarlijks stijgende toename van de omvang van het vrachtverkeer. Daarmee neemt ook het aantal ongevallen met vrachtauto’s toe. Dit heeft onderzoek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat uitgewezen.

Het aantal ongevallen met vrachtauto’s is in de eerste helft van 2005 gestegen met negen procent. Dit is minder dan de gemiddelde jaarlijkse toename van elf procent in voorgaande jaren. Bij een analyse van de ongevallen valt onder meer op dat 73 procent van de vrachtauto’s die betrokken zijn bij een ongeval, afkomstig is uit Nederland. Ook worden handelingen en of de toestand van de vrachtwagenchauffeur vaak als oorzaken van het ongeval beschreven. Voor een verdere analyse is uitgebreider onderzoek nodig. Dit onderzoek is van belang om te kunnen komen tot een beter inzicht in de oorzaken van de ongevallen. Branche en verzekeraars zijn bereid om dit samen met de overheid op te pakken. Het Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie en het Korps Landelijke Politiediensten hebben toegezegd dat zij, op het moment dat er meer duidelijk is over de oorzaken, meer op handhaving gaan inzetten.

Naast dit onderzoek start Verkeer en Waterstaat half november 2005 een proef in de regio Utrecht met het sneller bergen van vrachtauto’s om de doorstroming van het verkeer te bevorderen. Een half jaar lang wordt bekeken op welke manier en onder welke voorwaarden een vrachtauto na een ongeval sneller kan worden geborgen. Tot nu toe had het voorkomen van eventuele schade bij snelle wegtakeling prioriteit boven de doorstroming van het verkeer. In de proef komt de nadruk op doorstroming te liggen. Dit geldt uiteraard niet voor vrachtauto’s met gevaarlijke stoffen of een lading levende dieren. Ook bij ongevallen waarbij slachtoffers zijn gevallen, is versneld bergen niet aan de orde.

Lees voor meer informatie de Kamerbrief en de Quick Scan van 26 oktober 2005

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat