Opdracht bouw regelsysteem verkeer regio Alkmaar

Haarlem – Op dinsdag18 oktober 2005 sluit de provincie Noord-Holland een contract af voor de bouw van een systeem dat het verkeer in de regio Alkmaar beter gaat informeren, sturen en geleiden. Goudappel Coffeng b.v. gaat het systeem bouwen. Dit bedrijf is als winnaar van de Europese prijsvraag uit de bus gekomen. Eind maart 2006 werkt het hele systeem.

Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland en de gemeente Alkmaar willen hun verkeerslichten inzetten om het verkeer op de Ring Alkmaar zoveel mogelijk ongehinderd te laten doorrijden. Met verkeerslichten kan het verkeer extra snel worden weggeholpen of juist even worden tegengehouden om echt vaststaan te voorkomen. Deze ‘dosering’ van het verkeer is een goede mogelijkheid om het verkeer vlotter te laten doorrijden. Een van de afspraken die in de regio Alkmaar zijn gemaakt is dat het verkeer op de Ring Alkmaar prioriteit heeft bij de verkeersafwikkeling.

Het is de bedoeling dat de regeling vanuit de verkeerscentrale De Wijde Blik gaat gebeuren. De verkeerslichten hebben een uitgebreid netwerk van meetpunten onder de weg. Dat levert actuele verkeersgegevens op. De verkeersdrukte bepaalt vervolgens welke van de regelprogramma’s voor de verkeerslichten er in de verkeerscentrale draait.

Technisch is het heel complex om zo’n systeem te ontwikkelen. Zeker als dat dynamisch en in combinatie met de bestaande Dynamische Route-Informatie Panelen boven de weg, elektronische parkeerverwijzing en incidentmanagement moet gebeuren. Daarom heeft de provincie Noord-Holland via een Europese prijsvraag innovatieve ideeën verzameld hoe dat systeem zou kunnen worden gebouwd. Deze vorm van aanbesteding is nieuw voor de provincie. Het bijzondere zit in het feit dat de markt geheel is vrijgelaten hoe het probleem wordt opgelost. Hiermee heeft de provincie een beroep gedaan op de uitzonderingsregel in het Europese aanbestedingsreglement die dit mogelijk maakt. Het wordt vaak toegepast bij ICT-projecten en soms bij architectonische opdrachten. In dit reglement wordt dit een prijsvraag genoemd. De veronderstelling die hier achter zit is dat als je de markt vrij laat de kans op innovatieve ideeën groter is. Bedrijven hebben immers geen keurslijf van technische specificaties, alleen een aantal algemeen gestelde functionele eisen waaraan men moet voldoen.

Als het hele systeem eind maart 2006 volgens verwachting werkt, is de kans groot dat het naar andere delen van Noord-Holland wordt uitgebreid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Holland