Campagne voor goed verkeersgedrag gestart

Den Haag – ‘I love verkeersregels’, zo heet de campagne voor goed verkeersgedrag die 6 september 2005 is gestart. De campagne bestaat uit postbus 51-spots en zo’n 250.000 stickers en billboards. Uit onderzoek blijkt dat asociaal gedrag in het verkeer een van de grootste ergernissen is. Onder het motto ‘verkeersregels, daar kun je mee thuiskomen’ laat deze campagne zien hoe het ook anders kan. Justitie en politie nemen uiteraard de handhaving van verkeersregels voor hun rekening. Vandaar dat minister Karla Peijs en landelijk verkeersofficier Koos Spee vanmiddag samen de nieuwe campagne lanceerden.

Centrale boodschap is het oude adagium ‘wie goed doet, goed ontmoet’. Oftewel, als we nu allemaal de verkeersregels en omgangsvormen gewoon respecteren, wordt het voor iedereen op de weg veiliger en prettiger. Onderzoek toont echter een discrepantie tussen de ervaren agressie en het eigen ‘hufterige’ gedrag. Zo zegt zo’n 40 tot 50 procent vaak te maken te hebben met bumperkleven, maar hooguit 5 procent dat zelf wel eens te doen. De campagne focust niet op excessen, maar op deze kleine alledaagse overtredingen als bumperkleven, onnodig links rijden en rechts inhalen, geen richting aangeven, niet stoppen voor een zebrapad en te hard rijden in woonwijken.

Naast de reguliere handhaving houden zo’n 750 politiemensen zich via de diverse handhavingsprojecten uitsluitend bezig met verkeerscontroles in de regio. Daarnaast worden er diverse technische middelen ingezet om de naleving van de verkeersregels af te dwingen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat