Regio Amsterdam: versneld invoeren betaald rijden

Amsterdam – De portefeuillehouders Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam, het ROA en de provincies Noord-Holland en Flevoland -verenigd in het Platform Bereikbaarheid Noordvleugel- zijn verheugd over het brede maatschappelijke draagvlak voor de invoering van betaald rijden, zoals onlangs bleek uit het advies van de commissie-Nouwen.

Het advies van de commissie-Nouwen heeft volgens het Platform Bereikbaarheid Noordvleugel aangetoond dat de introductie van gedifferentieerd beprijzen van weginfrastructuur naar tijd en plaats een effectief middel is in het verminderen van files.

Het Platform Bereikbaarheid Noordvleugel pleit voor een versnelde invoering in de Noordvleugel van de voorstellen van de commissie-Nouwen over de eindfase. Daarin is sprake van gedifferentieerde beprijzing van weginfrastructuur naar tijd en plaats. Redenen om in de regio Amsterdam nu al te beginnen zijn de huidige, ernstige verkeersproblemen en de zorgelijke vooruitzichten. Deze kunnen vergaande consequenties hebben voor de concurrentiepositie van de Noordvleugel. Aangezien geavanceerde technieken naar verwachting pas over van zeven à tien jaar ter beschikking komen, doet het Platform Bereikbaarheid Noordvleugel een dringend beroep op de Minister en de Tweede Kamer om het beprijzen van weginfrastructuur met de huidige beschikbare technieken versneld in te voeren.

Na de zomer komt het Platform Bereikbaarheid met een uitwerkingsvoorstel hierover. Dit voorstel zal inzicht geven in de mogelijkheden om de files in de Noordvleugel te bestrijden en de gewenste infrastructuur versneld te realiseren. Op basis daarvan kan nadere besluitvorming plaatsvinden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA)