VenW, TLN, EVO: Convenant transportbranche

Den Haag – Verkeer en Waterstaat heeft op 7 juni 2005 met Transport en Logistiek Nederland en de verladersorganisatie EVO afgesproken een convenant op te stellen waarin de transportbranche toezegt de veiligheid, de deelname aan rijstijltrainingen en het gebruik van snelheidsbeperkende voorzieningen in bestelwagens te bevorderen.

De snelheidsbeperkende voorzieningen bestaan uit een snelheidsbegrenzer op 100 kilometer per uur, een intelligente snelheidsassistent die waarschuwt wanneer de chauffeur te snel rijdt en een boordcomputer die het rijgedrag van de bestuurder registreert. De toepassing is nodig, omdat bestelwagens een risicogroep zijn in het verkeer.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat doet eerst een grootschalige proef om de effecten van de snelheidsbeperking in de praktijk te toetsen. Zolang het overeengekomen convenant loopt, stelt minister Peijs de snelheidsbegrenzers niet verplicht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat