Nieuw fileregistratiesysteem Rijkswaterstaat

Den Haag – Rijkswaterstaat werkt aan de invoering van een nieuw systeem om files te registreren. Het nieuwe systeem registreert files sneller en nauwkeuriger. Hierdoor is er een beter beeld te geven van de files op de Nederlandse wegen.

Verbetering van fileregistratie leidt tot betere reisinformatie voor de weggebruiker. Betrouwbare en voorspelbare reistijd is een belangrijk onderdeel van de Nota Mobiliteit die minister Peijs van Verkeer en Waterstaat naar verwachting deze zomer presenteert. De situatie op de weg verandert uiteraard niet door andere registratie.

Door de nieuwe systematiek ontstaat een trendbreuk ten opzichte van de filecijfers van voorgaande jaren. Files worden berekend aan de hand van drie aspecten: het aantal files, de lengte in kilometers en de duur in minuten. De filezwaarte van een file is de lengte van de file vermenigvuldigd met de tijd dat mensen in de file staan.

Filezwaarte is de basis voor de rangschikking in de filetop vijftig, de grootste knelpunten in ons land. Eerste metingen wijzen uit dat met het nieuwe systeem het aantal geregistreerde files vier tot vijf keer hoger ligt. Dit komt bijvoorbeeld doordat één lange file uit de oude systematiek, straks wordt gesplitst in meerdere korte files. De filezwaarte neemt met ongeveer zeven procent toe.

Naar verwachting stelt Rijkswaterstaat het nieuwe systeem vanaf 1 juli 2005 in gebruik. De invoering vindt in de zomerperiode plaats zodat eventuele kinderziektes eruit kunnen worden gehaald voordat het normale woon-werkverkeer op gang komt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat