Proef afsluiting af en opritten Muiderberg A6

Haarlem – Rijkswaterstaat start op 5 oktober 2005 een proef bij de aansluiting Muiderberg. Dan wordt de volledige aansluiting afgesloten. De proef duurt twee maanden. De proef moet uitwijzen of het sluipverkeer door Muiden en Naarden vermindert en de doorstroming op de A6 verbetert.

Al jarenlang kampt de gemeente Muiden met sluipverkeer en heeft dit regelmatig aangekaart bij Rijkswaterstaat. Om naar een oplossing voor het sluipverkeer te komen is besloten om de aansluiting Muiderberg gedurende twee maanden af te sluiten.

Vooraf voert Rijkswaterstaat een verkeersonderzoek uit. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag: hoe is de doorstroming op de A6 waar het bestemmingsverkeer en sluipverkeer naar toegaan, zowel in de huidige situatie – de nulsituatie – als in de proefperiode. Daarnaast zal er overleg gevoerd worden met de hulpdiensten en de Openbaar Vervoer bedrijven. De bedrijven en de omgeving zullen over de voorgenomen proef geïnformeerd worden.

De gemeente Naarden zal tijdens de proefperiode de gesloten verklaring van 6 uur tot 10 uur tussen Naarden en Muiden intrekken en het verkeer tussen Naarden en Muiderberg via de IJsselmeerweg weer toestaan.

In de zestiger jaren bij de bouw van de Hollandse brug (A6) was de brug eerst aangesloten op de IJsselmeerdijk. Bij de aanleg van de A6 in 1978 naar de A1 verviel de aansluiting voor Muiden en kwam daarvoor in de plaats de aansluiting Muiderberg.

De proef volledige afsluiting van de aansluiting Muiderberg moet uitwijzen of het sluipverkeer vermindert zonder dat er nadelige gevolgen ontstaan voor het bestemmingsverkeer en de doorstroming op de A6 verbeterd.

Zowel de gemeenten Muiden en Naarden als de politie ondersteunen de proef.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland