Imtech verwerft verkeersmanagementorders van 22 mln

Gouda – Verkeersmanagement draagt zorg voor het managen van verkeersstromen. Moderne technologie zorgt voor een optimale bezetting van en doorstroming op het drukke wegennet. Onlangs heeft Imtech diverse verkeersmanagementorders verworven met een totale waarde van circa 22 miljoen euro.

In Nederland heeft Imtech van Rijkswaterstaat opdracht gekregen voor de uitbreiding van de VerkeersCentrale Zuid Nederland (VCZN) in Geldrop. Vanuit deze centrale wordt het verkeersmanagement in de provincies Zeeland, Brabant en Limburg verzorgd. Hierbij is Imtech verantwoordelijk voor het ontwerp, de engineering, systeemintegratie, technologie (onder andere besturingstechnologie, transmissienetwerken en de interactie met cameraopstellingen naast en boven de snelwegen), soft- en hardware, projectmanagement en implementatie. In de afgelopen jaren heeft Imtech in opdracht van Rijkswaterstaat diverse verkeerscentrales gerealiseerd, zoals het VerkeersCentrum OudenRijn in Utrecht (VCOR) en recent de VerkeersManagementCentrale Zuid-West Nederland in Rhoon (VMC-ZWN).

Voor andere Nederlandse verkeersmanagementcentrales verzorgt Imtech bovendien onder eindverantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat en in opdracht van IT-dienstverlener EDS de implementatie van het overkoepelende bedieningssysteem Vanessa (Verkeerscentrale Algemeen Nieuw Eenvoudig Sturing Systeem Aanpassing). Imtech is verantwoordelijk voor de koppeling van Vanessa met de besturingssystemen van verschillende tunnels, bruggen en spitsstroken die door de diverse verkeerscentrales bediend en bewaakt worden. Met Vanessa krijgen verkeersleiders toegang tot alle verkeerskundige hardware- en softwaresystemen. Deze systemen geven informatie over de verkeersdrukte, weersgesteldheid, alsmede actuele verkeerssituatie in tunnels, op bruggen en spitsstroken. Hiermee wordt een belangrijke stap voorwaarts gezet op het gebied van verkeersmanagement binnen Nederland, met een grotere efficiency, flexibiliteit en veiligheid.

In Nederland heeft Imtech van De Combinatie Saturn opdracht gekregen voor de complete technologische inrichting (onder meer besturingstechnologie, energiebeheersing, routesignalering, veiligheid, brandblustechnologie, verlichting en ventilatie en airconditioning) in de nieuw te bouwen Statentunnel. Dit is een drie kilometer lange ondergronds tunnel die deel uitmaakt van RandstadRail, de eerste grootschalige lightrail-vervoersverbinding voor metro en bus in Nederland die zorgdraagt voor een directe verbinding tussen de steden Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer en de tussenliggende Vinex-locatie. Deze tunnel wordt in 2008 opgeleverd. In opdracht van Rijkswaterstaat is eveneens opdracht ontvangen voor renovatie en upgrading van de besturingssystemen van zowel de Zeeburgerburgertunnel als de Coentunnel. Beide tunnels maken deel uit van de ring (A10) rondom Amsterdam.

In joint venture met haar strategische Traffic Management Technology partner Delcan uit Canada en de locale partner GEC-Services uit Hong Kong is opdracht ontvangen van Hong Kong Special Administrative Region voor de technologische renovatie van het verkeersmanagement in en rond de Lion Rock tunnel, de oudste verkeerstunnel in Hong Kong. Hiervoor is een Traffic Control & Surveillance Systeem ontwikkeld bestaande uit een verkeersmanagementcentrale met camera’s (voor monitoring, snelheidsvaststelling en voertuigendetectie) en dynamische route-informatie-panelen (voor actuele informatie aan en vermelding van de maximale snelheid voor weggebruikers). Het belang van Imtech bedraagt circa dertig procent.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Imtech N.V.