Sneller en toegankelijker openbaar vervoer in Limburg

Maastricht – Sneller en toegankelijker openbaar busvervoer dat is wat de Provincie Limburg, de openbaar vervoer bedrijven, gemeenten en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) willen bereiken. Daarom hebben zij de intentie-overeenkomst ‘Gebaande wegen voor OV’ opgesteld. In deze overeenkomst zijn de intenties neergelegd die de partijen gezamenlijk gaan realiseren.

De gezamenlijke aanpak voor het sneller en toegankelijker maken van het OV is opgenomen in intentie-overeenkomsten voor de volgende regio’s: regio Maastricht, regio Sittard-Geleen, regio Venlo, regio Venray en regio Weert. Aangezien vorig jaar al een soortgelijke overeenkomst is ondertekend in de Parkstad Limburg, is de regio Roermond nog de enige resterende regio in Limburg. Met de betrokken partijen uit de regio Roermond worden dan ook gesprekken gevoerd om te komen tot eenzelfde intentie-overeenkomst ter verbetering van het openbaar busvervoer.

In de intentie-overeenkomsten “Gebaande wegen voor OV” is de route uitgestippeld om te komen tot sneller en toegankelijker OV. De eerste stap van het routeplan is dat de betrokken partijen gezamenlijk de kansen inventariseren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het kiezen van busroutes die vrij zijn van obstakels zoals bijvoorbeeld drempels. Ook kan gedacht worden aan het creëren van een gelijkvloerse in- en uitstap van bussen door het ophogen van bushaltes en het inzetten van zogenaamde lagevloerbussen. Op basis van de inventarisatie zullen dit jaar actieplannen worden opgesteld. Afhankelijk van de effecten en de financierbaarheid van de actieplannen, zal in 2006 gestart worden met de uitvoering van de actieplannen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg

Sneller en toegankelijker openbaar vervoer in Limburg | Infrasite

Sneller en toegankelijker openbaar vervoer in Limburg

Maastricht – Sneller en toegankelijker openbaar busvervoer dat is wat de Provincie Limburg, de openbaar vervoer bedrijven, gemeenten en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) willen bereiken. Daarom hebben zij de intentie-overeenkomst ‘Gebaande wegen voor OV’ opgesteld. In deze overeenkomst zijn de intenties neergelegd die de partijen gezamenlijk gaan realiseren.

De gezamenlijke aanpak voor het sneller en toegankelijker maken van het OV is opgenomen in intentie-overeenkomsten voor de volgende regio’s: regio Maastricht, regio Sittard-Geleen, regio Venlo, regio Venray en regio Weert. Aangezien vorig jaar al een soortgelijke overeenkomst is ondertekend in de Parkstad Limburg, is de regio Roermond nog de enige resterende regio in Limburg. Met de betrokken partijen uit de regio Roermond worden dan ook gesprekken gevoerd om te komen tot eenzelfde intentie-overeenkomst ter verbetering van het openbaar busvervoer.

In de intentie-overeenkomsten “Gebaande wegen voor OV” is de route uitgestippeld om te komen tot sneller en toegankelijker OV. De eerste stap van het routeplan is dat de betrokken partijen gezamenlijk de kansen inventariseren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het kiezen van busroutes die vrij zijn van obstakels zoals bijvoorbeeld drempels. Ook kan gedacht worden aan het creëren van een gelijkvloerse in- en uitstap van bussen door het ophogen van bushaltes en het inzetten van zogenaamde lagevloerbussen. Op basis van de inventarisatie zullen dit jaar actieplannen worden opgesteld. Afhankelijk van de effecten en de financierbaarheid van de actieplannen, zal in 2006 gestart worden met de uitvoering van de actieplannen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg